Mikado fazan

Syrmaticus mikado

Mikado fazan

mikado-fazan

Opis: Zajedno sa repom, mužjak ove vrste može biti dugačak i do 70 cm, dok znatno manje ženke imaju dužinu tela od oko 47 cm. Mogu biti teški od 600 g do 1,2 kg. Mužjaci su elegantno prekriveni tamnim perjem sa plavo-ljubičastim odsjajem. Na repu i krilima im se vide bele pruge i imaju crveno lice. Ženke imaju sivkasto-zelene noge i maslinasto-braon perje prošarano bledim mrljama.

Način života: Mikado fazan je endemit planinskih regiona Tajvana. Nastanjuje gusto grmlje, bambusovo rastinje i travnate terene sa četinarima na visinama od 2000 do 3200 m nadmorske visine. Mogu se naći samostalno ili u paru i veoma su tihi i oprezni. Mužjaci su teritorijalni i pokrivaju reon u radijusu od 200–400 m. Ovi fazani uglavnom tolerišu prisustvo ljudi, pa ih je moguće posmatrati izbliza. Kada su uznemireni, ne beže panično, već radije polako i oprezno pronalaze zaklon u okolnoj vegetaciji.

Razmnožavanje: Sezona parenja traje od marta do juna. Mikado fazani prave svoja gnezda pretežno od grančica, opalog lišća, suve trave i perja u šupljinama drveća ili uvalama ispod stena. Tokom sezone parenja, mužjak zavodi ženku trčanjem u stranu, dok mu je telo izvijeno, a rep raširen poput lepeze. Ženke obično snesu 3-8 jaja i one su odgovorne za inkubaciju jaja (koja traje oko 26-28 dana) i odgajanje ptića. Mladi postaju nezavisni najkasnije šest meseci nakon izleganja.

Ishrana: Svaštojedi (zrnevlje, seme, trava, lišće, voće i mali beskičmenjaci).

Zanimljivosti: Duga i prugasta repna pera mužjaka su Tajvanskim starosedeocima nekada služili kao ukras na glavi. Ovaj fazan je dobio ime po japanskom caru pod kojim je Tajvan bio okupiran. I njegovo kinesko ime (dizhi) u prevodu znači “Carev fazan”. Mikado fazani se obično sreću u vlažnim šumama u kojima je česta magla. U ovim šumama oni izlaze na otvoreno samo tokom blagih kiša ili nakon velikih pljuskova, kako bi se skrivali u sumaglici. Iz ovog razloga, Mikado fazan je krunisan i imenom “Kralj magle”.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.