Jedna od glavnih aktivnosti zoo vrta – Vrnjci je edukacija posetilaca. Od početka rada, veoma uspešno organizujemo edukativne posete, radionice i likovne kolonije kako za najmljadju, tako i za stariju populaciju. Kako bi se u potpunosti ispoštovala uloga zoo vrta, vrši se edukacija posetilaca na različite načine:

  • Na svakom kavezu i objektu za smeštaj životinja postoje table na kojima pišu osnovni podaci o vrsti, njenom poreklu, rasprostranjenosti, stepenu ugroženosti i slično.
  • Prilikom organizovanih poseta, sa svakom grupom prisutan je vodič koji objašnjava osnovne karakteristike vrste koja se u datom trenutku posmatra.
  • Vodič je u obavezi da svoje izlaganje grupi predstavi na kreativan i interaktivan način, tj. da kroz pitanja uključi I posetioce u konverzaciju.
  • Zoološki vrt – Vrnjci je u obavezi da obezbedi minimum 4 lica, pored vodiča, koja vrše edukaciju o pravilima ponašanja, kao i o bezbednosti posetilaca i životinja u zoo vrtu.
  • Zoološki vrt – Vrnjci postoji prvenstveno zbog mladjeg naraštaja, pa je u svoju ponudu uvrstio i mogućnost održavanja časova u prirodi i deo svog prostora prilagodio nastavnim aktivnostima gde profesori, nastavnici i učitelji mogu nesmetano da održe čas.

Program obrazovanja je baziran na usmenim predavanjima, praktičnom radu, zanimljivim radionicama prilagodjenim uzrastu dece i živom kontaktu sa životinjama. Osim toga, volontiranjem u zoo vrtu, imate mogućnost sticanja dragocenog znanja i veština. Time ujedno podržavate naš rad i činite dobro životinjama. Zoo vrt – Vrnjci obeležava bitne datume u sferi zaštite životne sredine, biljaka i životinja i time utiče na širenje svesti o značaju tih tema. Unesite život u Vaš nastavni program i rezervišite svoju posetu na vreme.