Japanski makaki

Macaca fuscata

Japanski makaki

japanski-makaki

Opis: Japanski makaki je vrsta poluprizemnog majmuna Starog sveta koja prirodno živi u Japanu. Mužjaci imaju prosečnu težinu od 11,3 kg, dok ženke prosečno teže 8,4 kg. Prosečna visina mužjaka iznosi oko 57 cm, a ženki oko 52 cm. Imaju ružičasto lice i zadnjicu, kao i kratak rep. Telo je prekriveno braonkastim ili sivkastim krznom koje je prilagođeno hladnoći i koje postaje sve deblje kako temperatura opada. Mogu da podnesu temperature i do −20 °C.

Način života: Japanski makaki naseljava subtropske ili poluplaninske listopadne, širokolisne i zimzelene šume. Uglavnom se kreću četvoronoški. Ženke više vremena provode na drveću, dok su mužjaci pretežno na zemlji. Dobri su plivači i mogu plivati više od pola kilometra. Žive u muško-ženskim grupama koje broje i do 100 jedinki. Društva su im matrilinealna, što znači da ženke ostaju u svojim natalnim grupama celog života, dok mužjaci odlaze pre polnog sazrevanja. Mužjaci se u okviru grupe bore za dominantnost, pri čemu najjači mužjak ima alfa status.

Razmnožavanje: Polnu zrelost dostižu između 3,5 i 4,5 godine starosti. Parenje se obično odvija između marta i septembra. U tom periodu, lice i genitalne zone mužjaka i ženki pocrvene. Mužjaci i ženke se pare sa svim dostupnim individuama i imaju više partnera. Gestacioni period traje od 157 do 188 dana. Mladunci se rađaju sa tamnom dlakom. Čvrstu hranu konzumiraju nakon 5 do 6 nedelja, a samostalno se hrane u sedmoj nedelji. Potpuno odvajanje od majke se dešava nakon 18 meseci. Majka nosi svoje mlado na stomaku ili leđima tokom njegove prve godine. Najčešće stariji mužjaci mogu da čuvaju, bište i nose mladunce poput ženki.

Ishrana: Svaštojedi (seme, voće, biljni sokovi, gljive, jaja, beskičmenjaci i mali kičmenjaci).

Zanimljivosti: Japanski makakiji mogu živeti najsevernije od svih primata na Zemlji. Zbog toga ih nazivaju i “snežni majmuni”. Oni su prvi majmuni proučavani u divljini od strane primatologa. Japanski naučnici su prvi zapazili postojanje “kulture” među ovim primatima – njihovo ponašanje se razlikuje među grupama. Sa napretkom čovečanstva, makakiji su izgubili strah od ljudi i počeli da se pojavljuju kako u ruralnim, tako i u urbanim sredinama. Veoma su istaknuti u japanskoj religiji, folkloru i umetnosti.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.