Zelenokrilni golub

Chalcophaps indica

Zelenokrilni golub

zelenokrilni-golub

Opis: Zelenokrilni golub ima zdepasto telo srednje veličine koje je uglavnom dužine od 23 do 28 cm i koje teži između 80 i 140 g. Leđa i krila su mu svetlo zelene (emerald) boje. Letna i repna pera su crna, a dok lete otkrivaju se široke crno-bele pruge u donjem delu leđa. Imaju tamno braon oči. Kljun im je crvene boje, dok su noge riđe. Mužjak ima belu štraftu na ramenu, kao i sivkastu krunu, koje nema kod ženki.

Način života: Ovo je česta vrsta prašuma i sličnih vlažnih i gustih šumaraka, mangrovih šuma i peskovitih obala. Obično se viđaju pojedinačno, ali ih ima i u parovima ili manjim grupama. Vole da se kreću po tlu tražeći opalo voće i provode vrlo malo vremena na drveću, osim kada su u gnezdu.

Razmnožavanje: Razmnožavaju se između oktobra i februara. Prave oskudna gnezda od grančica na drveću ili u žbunju i legu dva kremasto obojena jajeta. Inkubacija jaja traje bar 17 dana, a nakon što se izlegu, mladunci ostaju u gnezdu još 12 do 16 dana. Pre procesa parenja, mužjaci izvode svoj zavodnički ples tokom udvaranja ženki.

Ishrana: Biljojedi (voće, razno semenje i biljke).

Zanimljivosti: Let mu je brz i direktan. Često leti kroz guste šume koje preferira, ali kada je uznemiren, pre će izabrati da hoda nego da leti. Ova vrsta ima šest podvrsta.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.