Veliki nandu

Rhea americana

Veliki nandu

veliki-nandu

Opis: Veliki nandui su ptice trkačice. Odrasli mužjaci prosečno teže od 26 do 36 kg. Obično su visoki oko 1,5 m od poda do vrha glave. Ženke su generalno manje od mužjaka. Telo Velikih nandua je ovalnog oblika, sa dugim, izduženim vratom i dugim, snažnim nogama. Imaju lepršavo, razbarušeno, perje sive do braon boje. Kljunovi i noge su im braon-žućkaste boje. Iako nemaju sposobnost letenja, ove ptice imaju relativno velika i snažna krila.

Način života: Tipična staništa Velikih nandua su travnata područja sa niskom vegetacijom i područja pampasa u Južnoj Americi. Mogu se naći i u otvorenim šumama, kao i u slanim močvarama. Van sezone parenja formiraju jata od 10 do 100 ptica. Ova jata se razilaze u zimu, pred sezonu parenja. Tokom ove sezone, nandui obrazuju društvene grupe koje se dele na samostalne mužjake, reproduktivno aktivne ženke i mlade.

Razmnožavanje: Mužjaci se pare sa više ženki istovremeno, dok ženke nakon što se pare sa jednim mužjakom, odlaze kod drugog. Mužjaci nandua se bore za teritorije, a kada učvrste određenu teritoriju, na njoj prave gnezdo. Kada privuku ženku, pare se sa njom, nakon čega je odvedu do svog gnezda, gde će ona polagati jaja nakon 25-og dana od parenja. U gnezdo može stati i do 30 jaja. Jednom kada napune svoja gnezda jajima, mužjaci oteraju ženke. Mužjaci na jajima leže od 20 do 30 dana, a o mladima brinu šest meseci.

Ishrana: Svaštojedi (zrnevlje, semenke, lišće, voće, beskičmenjaci i mali kičmenjaci).

Zanimljivosti: Veliki nandu je najveća ptica Južne Amerike. Gaji se na farmama u Severnoj Americi i Evropi, slično kao Emu i Noj. Glavni proizvodi su mu meso, jaja i perje. Ulje nandua se koristi u proizvodnji kozmetike i sapuna, a naveliko se trguje i njegovom kožom. Kada ih love grabljivice, trče u cik-cak, koristeći krila i vratove za skretanje u različitim pravcima. Jaje nandua je teško oko 600 g, što je manje od polovine težine nojevog jajeta. Nandui su koprofagi, jer povremeno konzumiraju izmet drugih nandua.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.