Tamni pravi fazan

Phasianus colchicus var. tenebrosus

Tamni pravi fazan

tamni-pravi-fazan

Opis: Tamni fazan je melanistična forma običnog fazana. Dugi su 60-89 cm, pri čemu samo rep zauzima 50 cm od ukupne dužine. Mužjak može da teži oko 1200 g, a ženke oko 900 g. Mužjak ima egzotično perje koje je pretežno tamno, ali sa zelenim, plavim i ponekad ljubičastim presjajem. Glava je tamno zeleno-plave boje, sa malom krestom i crvenim oberom. Prugasti rep je sličan kao kod običnog tipa fazana. Na glavi se nalaze i dva ušna čuperka. Perje ženke je tamno braon do crne boje, sa manje ljubičastih i plavih pera.

Način života: Tamni fazani (poznati i kao melanistični mutirani fazani) su prvenstveno razmnožavani u Evropi za potrebe lova. Nastali su u Engleskoj pre stotinak godina. Od kada su pušteni u divljinu, raširili su se i napredovali u svim predelima u kojima se i obični fazani tipično nalaze. Mogu se naći u šumarcima, grmljacima, močvarama i njivama. Društvene su ptice. Na jesen ponekad obrazuju veća jata u predelima gde ima hrane i zaklona.

Razmnožavanje: Sezona parenja se odvija od marta do juna. Tokom sezone parenja, mužjak se obično može sresti sa svojim haremom ženki. Mogu da izlegu 8-15 jaja u jednom leglu. Period inkubacije traje 22-27 dana. Mladi napuštaju gnezdo već nakon par sati, ali ostaju uz majku nekoliko nedelja. Nakon 12 dana ptići su sposobni da lete. Polno sazrevaju nakon godinu dana.

Ishrana: Svaštojedi (zrnevlje, seme, povrće, voće, beskičmenjaci i mali kičmenjaci).

Zanimljivosti: Nasuprot albinizmu, gde je svetla ili bela obojenost uzrok manjka pigmentacije, melanizam je rezultat preterane proizvodnje pigmenta što životinju čini delimično ili potpuno crnom. Za razliku od albino životinja koje često ne mogu tako lako da prežive u divljini, melanistični primerci se uglavnom dobro prilagođavaju i opstaju. Melanizam se javlja kod mnogih vrsta, počevši od jelena pa sve do vukova. Jedna od najpoznatijih melanističnih životinja je crni panter. Melanizam se ne javlja tako često kod životinja koje su plen, ali u slučaju običnog fazana, tamna obojenost je velika prednost, jer mu pruža odličnu kamuflažu neophodnu za opstanak u divljini. Tamni fazani su popularni u lovu zbog svoje retkosti u prirodi.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.