Sivi krunasti ždral

Balearica regulorum

Sivi krunasti ždral

sIvi-krunasti-zdral

Opis: Sivi krunasti ždral je visok oko 1 m, težak 3,5 kg i ima raspon krila od 2 m. Perje mu je većim delom sive boje. Krila su pretežno bela, ali sadrže i pera drugih boja, kao i karakteristična crna pera na samim vrhovima. Na glavi se nalazi kruna od krutih zlatnih pera. Strane lica su mu bele, a ima i svetlo crvenu naduvavajuću kesu na vratu ispod kljuna. Kljun je relativno kratak i siv, a noge dugačke i crne. Oba pola su slična, mada su mužjaci obično malo veći.

Način života: Sivi krunasti ždral živi na istoku i jugu Afrike, od Kenije i Ugande do Južne Afrike i Zimbabvea, nastanjujući močvare, savane, široke pašnjake i kultivisane površine. Ove ptice se van sezone parenja okupljaju na drveću i vodenim površinama i veoma su društvene. Jata mogu brojati od 30 do 150 jedinki. Ne migriraju, ali se sezonski kreću u lokalu u zavisnosti od dostupnosti hrane, gnezdilišta i kiše. Tokom celog dana tragaju za hranom, dok se noću uglavnom odmaraju na drveću ili spavaju.

Razmnožavanje: Sivi krunasti ždralovi su monogamni i sparuju se za čitav život. Za vreme sezone parenja ove ptice izvode prelepe predstave: trče, skaču, plešu i klanjaju se, dok ispuštaju glasne zvuke kojim naduvavaju svoje vratne kese. Zavisno od kiša, sezona parenja traje od decembra do februara. Gnezda prave zajedno od trave i drugog bilja u visokoj močvarnoj vegetaciji. Legu 2-5 jaja na kojima oba roditelja leže 28-30 dana. Ptići mogu da hodaju odmah nakon izleganja. Perje dobijaju nakon 56-100 dana, a polno sazre nakon 3 godine.

Ishrana: Svaštojedi (insekti, mali kičmenjaci, seme, trava, bilje i zrnevlje).

Zanimljivosti: Staništima ovog ždrala preti opasnost usled isušivanja močvara, prekomerne ispaše i zagađenja pesticidima, pa se zbog toga smatra ugroženom vrstom. Sivi krunasti ždral je jedna od samo dve vrste ždralova koji imaju dugačke zadnje nožne prste koji im omogućavaju da borave na drveću. Tokom potrage za hranom, udara nogama o pod kako bi isterao insekte iz trave. Ovaj ždral je sveti simbol Kenije, Namibije, Zambije i Južne Afrike. Nacionalna je ptica Ugande i predstavljen je na grbu i zastavi ove države.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.