Šetland poni

Equus ferus caballus - Shetland

Šetland poni

setland-poni

Opis: Šetlandski poni je visok od 70 do 107 cm u grebenu i ima težinu između 170 i 190 kg. Ima snažno, kompaktno telo, kratke, ali jake noge i dugu grivu i rep. Uprkos svojoj veličini, snažan je i izdržljiv konj. Šetlandi imaju lepu, malu glavu. Mogu da budu gotovo bilo koje boje, ali su većinom crni, kestenjasti, braon ili sivi.

Način života: Pripitomljena je vrsta, a zbog svoje snage i izdržljivosti se koristi za rad u uslovima u kojima drugi konji ne mogu da opstanu. Veoma je inteligentan, nežan i smiren, pa se koristi i kao dečiji konj u školama jahanja širom sveta.

Razmnožavanje: Dominantan mužjak se pari sa svim ženkama. Sezona parenja je u periodu između aprila i juna. Graviditet traje oko 11 meseci. Ženka uglavnom izvede jedno ždrebe godišnje. Mladi dostižu polnu zrelost sa 3 godine života.

Ishrana: Biljojedi (seno, trava, voće, povrće i zrnevlje).

Zanimljivosti: Za svoju veličinu, Šetlandi su najsnažniji među svim vrstama konja i ponija. Mogu da vuku duplo teži teret od svoje težine. Razvijali su se u veoma teškim uslovima koji vladaju na Šetlandskim ostrvima. U devetnaestom veku su se koristili u Britanskim rudnicima uglja. Izdržljivi, snažni i mali, bili su idealni radnici, jer su mogli da prolaze kroz uske podzemne tunele vukući pune tovare uglja.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.