Plavi ušati fazan

Crossoptilon auritum

Plavi ušati fazan

plavi-usati-fazan

Opis: Plavi ušati fazan je dugačak do 96 cm. Tamne, sivo-plave je boje, sa crnim temenom, crvenom kožom na licu, dugim belim ušnim perima iza očiju i ružičastim nogama. Njegov zakrivljen i opušten rep sastoji se od 24 duga, plavo-siva pera. Mužjaci teže od 1650 do 2745 g, a ženke 1450 do 2025 g. Oba pola su slična, s tim što su mužjaci nešto veći.

Način života: Plavi ušati fazani se mogu naći širom planinskih šuma centralne Kine. Često formiraju grupe od 10 do 30 jedinki. Kao deo njihove dnevne rutine, ove ptice ujutru napuštaju svoja gnezdilišta u šumi i odlaze na travnate livade, nakon čega se predveče ponovo vraćaju u šumu. Ovi fazani nisu agresivni, čak ni tokom sezone parenja.

Razmnožavanje: Sezona parenja traje od aprila do juna. Leglo se sastoji od pet do osam jaja. Ženka sama leži na jajima i inkubacija traje od 26 do 27 dana. Ptići dostižu polnu zrelost nakon 2 godine.

Ishrana: Svaštojedi (zrnevlje, lišće, seme i beskičmenjaci).

Zanimljivosti: Plavi ušati fazan je veoma čest u fazanerijama gde ga neki smatraju i najlepšim od svih vrsta. U prirodi, kada mu preti opasnost od grabljivica (red Falconiformes), plavouhi fazan se ukoči u mestu. Kada mu preti opasnost od nekog sisara, beži uzbrdo ili u obližnji zaklon.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.