Planinski paunaš

Polyplectron inopinatum

Planinski paunaš

planinski-paunas

Opis: Planinski paunaš, poznat i kao Rotšildov paunaš ili Ogledalo fazan, je ptica srednje veličine, dužine do 65 cm, sa vratom i glavom tamnosive boje i crnim grudima. Krila i leđa su kestenjaste boje, ukrašena plavo-zelenim okastim šarama. Ima težinu od oko 650-800 g. Oba pola su sličnog izgleda. Mužjak ima rep od 20 pera i dva para mamuza na nogama. Ženka nema mamuze, a rep se sastoji od 18 pera. Ženka je manja i ima manje šara na perju od mužjaka.

Način života: Pažljiv i teško uočljiv, Planinski paunaš je endemit planinskih zimzelenih šuma središnjeg dela Malajskog poluostrva, na visinama od 820 do 1,800 m. Obično nastanjuje strma područja ili grebene sa isturenim stenama, malo bambusa i palmama. Za ovu pticu se smatra da u divljini živi samostalno, mada se može sresti i u paru ili manjim grupama tokom sezone parenja. Ova vrsta je potpuna stanarica.

Razmnožavanje: Smatra se da sezona parenja Planinskog paunaša nastupa ili sa više partnera, ili sa nizom uzastopnih partnera. Gnežđenje obično počinje u januaru. Ženka snese dva jajeta po leglu na kojima leži od 19 do 20 dana pre nego što se izlegu. Ptići ostaju sa roditeljima sve dok ne dobiju potpuno perje. Planinski paunaši mogu početi sa razmnožavanjem i kada su mlađi od godinu dana, ali se većina parova ne pari pre druge ili treće godine života.

Ishrana: Svaštojedi (voće, bobice i mali beskičmenjaci).

Zanimljivosti: Mužjak se udvara na sličan način kao i ostale vrste paunaša, hodajući okolo sa repom raširenim u lepezu, sa jednim krilom spuštenim, a drugim uzdignutim, dok mu perje vibrira. Ova vrsta se znatno manje oglašava od drugih članova istog roda, pa ju je zato teško spaziti. Usled gubitka staništa i smanjenja populacije, Planinski paunaš je ocenjen kao Ranjiva vrsta na IUCN Crvenoj listi ugroženih vrsta.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.