Pekar prase

Pecari tajacu

Pekar prase

pekar-prase

Opis: Pekar prase je oko 50 do 60 cm visoko u grebenu. Obično je dužine oko 1 do 1,5 m. Težine je između 16 i 27 kg. Telo mu je prekriveno dugom, oštrom dlakom tamne boje (čekinjama) i ima prepoznatljivu belu “kragnu” oko vrata.

Način života: Žive u krdima koja broje i do 50 jedinki. Spavaju u jazbinama ispod korenja drveća, ali se mogu naći i u pećinama, kao i ispod debala. Mogu biti aktivni noću, ali preferiraju dnevnu aktivnost. Iako uglavnom ignorišu ljude, reagovaće ukoliko se osete ugroženo. Brane se kljovama. Imaju mirisne žlezde koje koriste da označe teritoriju krda. Prirodni neprijatelji su im jaguari, pume i ljudi.

Razmnožavanje: Dominantan mužjak se pari sa svim ženkama. Graviditet traje oko 141 do 151 dan. Ženka izvede od 1 do 3, ređe 4 mladunca.

Ishrana: Svaštojedi (korenje, trava, semenke, kaktus, povrće, voće, beskičmenjaci i mali kičmenjaci).

Zanimljivosti: Krda pekara je održavao drevni narod Maja, koji su ih koristili u ritualima i u ishrani. U mnogim zemljama, a posebno u zemljama u razvoju, drže ih kao kućne ljubimce, ali i na farmama kao izvor hrane. Trljanjem kljova prave buku kojom upozoravaju grabljivice da ne prilaze.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.