Patagonijske mare

Patagonijske mare (Dolichotis patagonum) su novi stanovnici Zoo vrta Vrnjci. Kada sede podsećaju na kengure, kada hodaju liče na kopitare, mnogima liče i na zečeve, a zapravo su krupni južnoamerički glodari iz familije morske prasadi.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.