Muflon

Ovis orientalis musimon

Muflon

muflon

Opis: Muflon ima dužinu tela do 120 cm i visinu grebena od 90 cm. Ženke mogu biti teške od 25 do 40 kg, a mužjaci od 35 do 55 kg. Imaju kratku i glatku dlaku. Mužjaci su braon-crvenkaste boje tokom leta, sa belim delovima na butinama, dok su ženke braonkaste. Oba pola su tamnijih boja preko zime. Rogovi zrelih mužjaka su skoro potpuno uvijeni u krug (do 85 cm dužine). Pojedine ženke imaju rogove, dok ih druge nemaju.

Način života: Njihova prirodna staništa su strme planinske šume, na kamenitom i suvom tlu. Zimi migriraju u niže predele. Formiraju mala krda koje vodi starija ženka. Van sezone parenja, mužjaci formiraju odvojene grupe. Mufloni su adaptirani na svoje prirodno visokoplaninsko stanište – u slučaju opasnosti, spas nalaze na strmim stenama. Zato su u nižim predelima vrlo lak plen grabljivicama.

Razmnožavanje: Dominantan mužjak se pari sa svim ženkama. Sezona parenja traje od rane jeseni do kasne zime. Graviditet traje oko 5 meseci, što rezultira sa 1 do 2 mlada. Mufloni dostižu polnu zrelost sa 2 do 4 godine.

Ishrana: Biljojedi (seno, trava, lišće i zrnevlje).

Zanimljivosti: Za muflona se smatra da je predak svih modernih domaćih vrsta ovaca. Muflon ima veoma dobro razvijen vid i može da uoči čoveka na razdaljini od 1000 metara, za razliku od jelena koji se pretežno oslanja na svoj njuh. Muflon je postao ranjiva vrsta u Evropi usled uništavanja njegovog staništa, kao i zbog preteranog lova.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.