Mini ovca

Ovis aries domestica – Ouessant

Mini ovca

mini-ovca

Opis: Jedna je od najmanjih vrsta ovaca na svetu. Mužjaci su visine do 49 cm u grebenu, a ženke oko 45 cm. Tamno braon su ili crne boje, mada se mogu naći i bele individue. Mužjaci imaju relativno velike rogove, dok ih ženke nemaju uopšte.

Način života: Ovo je pripitomljena vrsta ovce koja je po ponašanju slična običnoj domaćoj ovci. Kreće se u stadu, pasući travu na širokim pašnjacima.

Razmnožavanje: Mužjaci se bore za naklonost ženki tokom sezone parenja, koja uglavnom počinje u jesen, ali mogu da se pare tokom cele godine. Najdominantniji mužjak se pari sa velikom grupom ženki. Graviditet traje oko pet meseci. Ženka izvodi jedno jagnje, ređe blizance.

Ishrana: Biljojedi (trava, seno i zrnevlje).

Zanimljivosti: Ova vrsta ovaca se najviše gaji zbog kvalitetne vune. U Parizu, gradska uprava koristi malo stado ovih ovaca za održavanje zelenih javnih površina.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.