Merkat

Suricata suricatta

Merkat

merkat

Opis: Merkat je mali sisar iz porodice mungosa koji teži u proseku od 0,5 do 2,5 kg. Njegovo vitko telo je 35-50 cm dugo. Ima duge, vitke udove i 25 cm dug rep. Lice mu je šiljato i sužava se ka nosu, koji je braon boje. Oči su oivičene crnim krugovima i ima male, crne, srpaste uši. Merkati imaju binokularni vid, sa oba oka smeštena na prednjoj strani lica. Krzno im je pepeljasto sive, žuto-mrke ili braon-srebrnaste boje. Imaju kratke paralelne pruge preko celih leđa čiji je raspored jedinstven za svakog merkata.

Način života: Merkati se mogu naći u predelima savana i otvorenih ravnica, a rasprostranjenje im zavisi od tipa zemljišta (preferiraju čvrsta i tvrda zemljišta). Vrlo su društveni i žive u grupama koje mogu brojati i do 30 jedinki. Svaka grupa se sastoji od jednog glavnog para i njihovih potomaka. Oni žive u podzemnim mrežama jazbina, sa više ulaza, koje napuštaju samo preko dana, osim kada se kriju od velikih vrućina. Jedinke iste grupe su uglavnom druželjubive, dok jedinke različitih grupa mogu izazvati ozbiljne sukobe.

Razmnožavanje: U divljini, većina rađanja se dešava tokom kišnih, toplijih perioda godine, od avgusta do kraja marta. Razmnožavanje može prestati tokom sušnog perioda. Gestacioni period traje oko 11 nedelja. Prosečno leglo sadrži 3 mladunca, a ženke mogu izvesti do 3 legla godišnje. Mladi se osamostaljuju između 49 i 63 dana starosti. Seksualnu zrelost dostižu nakon 1 godine. Otac aktivno učestvuje u negi i odbrani mladih. Mladunci uče posmatrajući i imitirajući ponašanje odraslih.

Ishrana: Mesojedi (jaja, beskičmenjaci i mali kičmenjaci).

Zanimljivosti: Merkati primenjuju stražarsko ponašanje gde jedan član grupe nadgleda okolinu, ne bi li primetio grabljivice ili neku drugu opasnost. Kada primeti grabljivicu, on lavežom i pištanjem upozorava ostale članove da beže i da se sakriju u neku od mnogobrojnih rupa raspoređenih širom teritorije. Individue koje se ne pare služe kao pomagači koji čuvaju i obslužuju mlade. Ženke koje nikada nisu imale svoje mlade proizvode mleko kako bi hranile mlade glavnog, alfa, para. One ih takođe štite od opasnosti, često rizikujući sopstveni život. Merkati su otporni na određene otrove, među kojima je i veoma jak otrov škorpija iz pustinje Kalahare.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.