Mandarinka

Aix galericulata

Mandarinka

mandarinka

Opis: Mandarinka je patka srednje veličine sa dužinom od 41–49 cm. Može biti teška 520-630 g i ima raspon krila od 65–75 cm. Mužjak ima crveni kljun, veliku belu prugu iznad oka i crvenkasto lice. Takođe ima par narandžastih “plovnih” pera koja su vertikalno uzdignuta sa zadnjeg dela leđa, ljubičaste grudi sa dve bele štrafte, riđe bokove i žute noge. Ženka je braon/siva, sa tankom belom linijom oko očiju, sivim kljunom i tamno-žutim nogama.

Način života: U reonu u kome se razmnožava preferira guste, žbunovite šumarke oko jezera i reka. Najčešće je u nižim predelima, ali se može razmnožavati i u dolinama na visinama do 1500 m. Tokom zime se dodatno može naći i u močvarama i poplavljenim poljima, kao i u obalskim lagunama i estuarima. U zavisnosti od predela u kome žive, Mandarinke mogu biti migratorne i ptice stanarice. Pare se u severnoj Kini i južnom Sibiru, a prezimljuju u jugoistočnoj Kini. Usled učestalog bekstva Mandarinki iz privatnih kolekcija, sada postoje i divlje populacije nastanjene u Ujedinjenom Kraljevstvu, Evropi i SAD-u.

Razmnožavanje: Mandarinke su monogami. Parovi se formiraju na početku zime i mogu trajati više sezona. Gnezda su uvek smeštena u šupljinama drveća blizu vode i mogu se nalaziti i do 30 stopa iznad tla. Ženke snesu 9-12 jaja u aprilu i maju, na kojima same leže 28-30 dana. Mužjak čuva ženku i jaja tokom inkubacije. On odlazi pre nego što se mladi izlegu, ali se može vratiti kako bi pomogao u odgoju pačića. Ubrzo nakon što se pačići izlegu, njihova majka odleće iz gnezda i doziva ih sa tla da pođu za njom. Oni stasaju za 40-45 dana i postaju polno zreli sa godinu dana starosti.

Ishrana: Svaštojedi (seme, vodeno bilje, zrnevlje, beskičmenjaci i mali kičmenjaci).

Zanimljivosti: Mandarinka je verovatno jedna od najupečatljivijih ukrasnih pataka, zajedno sa bliskom rođakom Karolinkom. Ime Mandarinka joj je dato zbog njenog brilijantno ukrašenog perja koje podseća na šarene kineske mandarinske nošnje. U zatočeništvu se mogu naći razne mutacije mandarinskih patki, ali je najzastupljenija bela Mandarinka (genetička mutacija poznata kao leucizam).
U tradicionalnoj kineskoj i koreanskoj kulturi, za Mandarinku se veruje da obrazuje parove za ceo život, kao nijedna druga patka. Zbog toga predstavlja simbol braka, mira, vernosti i brojčane porodice. Iz tih razloga se kao svadbeni poklon često poklanjaju parovi Mandarinki izrezbarenih od drveta koje se zovu svadbene patke i one igraju značajnu ulogu u koreanskom braku.
Na Japanskom, ove patke se zovu oshidori i ovaj izraz se koristi u frazi oshidori fufu što znači “par zaljubljenih ptica” ili “srećno venčan par”.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.