Malajski paunaš

Polyplectron malacense

Malajski paunaš

malajski-paunas

Opis: Odrasle jedinke su 40-50 cm duge, a polovinu te dužine čini samo rep. Teške su od 450 do blizu 700 g. Njihovo perje je pretežno svetlo braon, sa manjim crnim tačkama i prugama. Mužjak ima presijavajuće plavo-zelene okaste šare, sa podebljanim ivicama na krilnim, leđnim i repnim perima, belom gušom i raskalašnom, izvrnutom, tamno plavo-zelenom ćubom na glavi. Kljun i noge su crne boje. Ženka je manja, ima prostije perje, manju ćubu i manje okastih šara na perima.

Način života: Malajski paunaš je endemit nizijskih šuma Malajskog poluostrva. Pažljiva je i neuhvatljiva ptica. Nastanjuje se u prašumama do 150 m nadmorske visine, retko se pojavljujući do 300 m nadmorske visine. Ptice su stanarice, koje se ne pomeraju previše daleko od mesta izleganja i veoma su teritorijalne. Mužjaci se kreću u reonu od približno 10-60 hektara, dok je reon ženki upola manji.

Razmnožavanje: Ovo su monogamne ptice kod kojih mužjaci učestvuju u odbrani gnezda i odgoju mladih. Aktivnosti parenja se mogu odvijati preko cele godine u zavisnosti od zastupljenosti hrane. Mužjaci otklanjaju trunje i lišće sa otvorenih šumskih mesta na kojima zavode ženke, sa kojima održavaju kontakt oglašavanjem. Gnezde se nisko, na čvrstoj zemlji, u gnezdima svijenim od grančica i krupnijeg lišća. Jedni su od retkih fazana za koje se zna da imaju samo jedno jaje po leglu. Inkubacija jajeta traje 22-23 dana.

Ishrana: Svaštojedi (zrnevlje, seme, trava, voće, povrće i beskičmenjaci).

Zanimljivosti: Tokom sezone parenja mužjaci izvode razne ustaljene ritualne poze i hvališu se perjem tako što prikazuju upadljive okaste šare na svojim perima. Ogoljena ružičasta koža, koja okružuje njihove oči, tokom udvaranja dobija jarku crvenkasto-narandžastu boju. Njihovo šepurenje takođe sadrži i kliktanje, kao i vibriranje perja. Ova pojava se naziva stridulacija koja se ponekad koristi i u samoodbrani. Zbog kontinuiranog gubitka staništa, smanjene populacije i ograničenog životnog prostora, Malajski paunaš je ocenjen kao Ranjiva vrsta na IUCN crvenoj listi ugroženih vrsta.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.