Mala kanadska guska

Branta canadensis leucopareia

Mala kanadska guska

mala-kanadska-guska

Opis: Mala kanadska guska izgleda kao manja verzija mnogo zastupljenije Kanadske guske. Male je do srednje veličine, sa prosečnom dužinom tela od 55-75 cm, rasponom krila od oko 110 cm i težinom između 0,95 i 3 kg. Perje joj je pretežno sivkasto-braon, osim glave i dugog vrata, koji su crne boje. Ima beličaste grudi i karakteristične bele obraze koji se spajaju ispod brade u vidu štrafte. Noge i kljun su im crne boje. Oba pola su slična, ali su ženke uglavnom manje i drugačije se oglašavaju.

Način života: Male kanadske guske su veoma društvene ptice koje se van sezone parenja uglavnom mogu videti u grupama. Domaće su u Severnoj Americi i pare se u Kanadi, na Aljasci (severnije od Kanadskih gusaka) i na Aleutskim ostrvima, a prezimljuju južnije, na zapadu SAD-a i severu Meksika, a povremeno čak i u istočnoj Kini, Japanu i istočnom Sibiru. Migratorne su ptice i putuju u jatima. Preferiraju tundre, potoke, močvare, plavne ravnice i poljoprivredna polja.

Razmnožavanje: Ove guske su monogamne i svoje partnere nalaze tokom druge godine života, kada polno sazre. Sezona parenja se odvija između aprila i juna. Ženka pravi gnezdo uz pomoć grančica, travki i paperja, najčešće ispod grmlja ili niskog drveća, postavljajući ga na blago uzvišenom delu močvarne vegetacije. Nose 2-9 jaja po leglu. Mužjak brani gnezdo, dok ženka leži na jajima 25-30 dana. Mladi su sposobni da hodaju, plivaju, rone i da se samostalno hrane već 1-2 dana nakon izleganja. Perje dobijaju nakon 7-10 nedelja.

Ishrana: Svaštojedi (trava, seme, vodeno bilje, zrnevlje i mali beskičmenjaci).

Zanimljivosti: Mala kanadska guska se smatrala istom vrstom ili podvrstom Kanadske guske, ali je od jula 2004. godine priznata kao posebna vrsta od strane Odbora za klasifikaciju pri Američkom Ornitološkom Savezu. Postoji nekoliko podvrsta ove guske gde se ubrajaju Ričardsonova, Aleutska, Omanja, Tavernerova, i izumrla Beringova mala kanadska guska. Tokom perioda inkubacije jaja, odraslima se gube letna pera, pa nisu u stanju da lete sve dok se mladi ne izlegu.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.