Magelanova guska

Chloephaga picta

Magelanova guska

magelanova-guska

Opis: Ove ptice su 60–72.5 cm duge i teške su oko 2.7–3.2 kg. Kod ove vrste se javlja zapanjujući polni dimorfizam. Mužjaci su beli, sa crnim prugama na stomaku i gornjem delu leđa i sivim krilima, dok su ženke kestenjaste boje, sa tamnijim donjim delovima. Kljunovi su im crni, kao i noge kod mužjaka, dok ženke imaju žute noge.

Način života: Magelanove ili Gorske guske se mogu naći na umerenim travnatim poljanama, pašnjacima i poljoprivrednim površinama, u suvim nizijama i do 1500 m.n.v. Veoma su društvene i na samo jednom pašnjaku se mogu videti na hiljade ovih ptica kako tragaju za hranom.

Razmnožavanje: Pare se na područjima sa gustom vegetacijom, na poljima ili padinama, većinom u septembru i oktobru, a na Foklandskim ostrvima u novembru. Monogamne su guske. Mužjaci privlače ženke šepurenjem, tokom kojeg glasno zvižduću, na šta ženke odgovaraju nežnim gakanjem. Gnezdo im je na zemlji, skriveno u gustoj vegetaciji, obično blizu vode. Leglo se sastoji od 5-8 jaja na kojima ženka leži oko mesec dana. Mladi operjaju nakon 9-10 nedelja i polno sazrevaju sa 3 godine.

Ishrana: Biljojedi (lišće, trava, bobice, seme, stabljike).

Zanimljivosti: Ukoliko mužjak Magelanove guske posegne za teritorijom drugog mužjaka tokom sezone parenja, može doći do veoma nasilne borbe i ozbiljnih povreda, pa čak i smrti. Nakon izleganja, guščići su potpuno sposobni da se samostalno hrane. Oni ne ostaju u gnezdima duže od jednog dana, brzo odlazeći do najbližeg izvora vode ili hrane. Usled činjenice da se Magelanove guske hrane pašom namenjenom za goveda i ovce, farmeri ih smatraju štetočinama. Iako ih ubijaju u velikom broju, one su i dalje veoma brojne.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.