Lastarka

Anas acuta

Lastarka

lastarka

Opis: Lastarka ili Šiljkan je velika patka sa rasponom krila od 80-95 cm. Mužjak je 59-76 cm dug, težine je 450-1360 g i značajno je veći od ženke. Ima čokoladnu-braon glavu i bele grudi, sa kojih se uz vrat pruža bela linija prema glavi. Gornji delovi i bočne strane su mu sive boje. Kljun je plavkast, a noge plavo-sive. Zadnji, donji deo je žut, a kontrast mu daje crn rep. Ženka je pretežno prošarana svetlim braon mrljama i šarama i ima braonkasto-sivu glavu.

Način života: Razmnožavaju se na nepošumljenim močvarnim područjima kao što su poplavljeni pašnjaci, obale jezera ili tundre. Zimi koriste širi spektar otvorenih staništa poput zaklonjenih estuara, brakičnih močvara i obalskih laguna. Veoma su društvene van sezone parenja, pa formiraju velika mešovita jata sa drugim patkama. Tokom migracije u toplije krajeve prelaze ogromne razdaljine za veoma kratko vreme.

Razmnožavanje: Oba pola dostižu polnu zrelost nakon godinu dana. Razmnožavanje se odvija između aprila i juna. Gnezdo prave na tlu, skriveno među vegetacijom na suvom mestu. Ženka snese 7 do 9 kremasto obojenih jaja – svakog dana po jedno. Sama leži na njima od 22 do 24 dana. Mladi dobijaju potpuno perje 46 do 47 dana nakon izleganja, ali ostaju uz majku sve dok se ne završi period mitarenja.

Ishrana: Svaštojedi (zrnevlje, seme, lišće, vodeno bilje i beskičmenjaci).

Zanimljivosti: Mužjaci Lastarke imaju dugo i tanko repno pero koje može meriti i do 10 cm. Ovo pero se sužava ka vrhu u vidu šiljka, po čemu su ove patke i dobile ime. Među lovcima, Lastarke su najtraženije patke širom njihovog staništa. Tokom sezone lova na patke, lovci troše ogromne količine novca na dozvole, opremu i putovanja u gradove koji se nalaze blizu migracionih ruta ovih pataka. Jedan od negativnih uticaja Lastarke na ljude je u tome što pričinjavaju ogromne štete usevima koje skupo koštaju farmere svake godine.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.