Lama

Lama glama

Lama

lama

Opis: Lame imaju duge vratove i udove, zaokrugljene njuške, isturene donje sekutiće i razdvojenu gornju usnu. Njihovo krzno može biti crvenkasto-braon, belo, crno, pa čak i sivo. Takođe može biti i prošarano ovim bojama. Lame su veliki sisari sa visinom grebena od 1,21 m i istom dužinom tela od glave do repa. Odrasla lama može biti teška od 130 do 155 kg.

Način života: Lame su nekad živele celom dužinom planina Anda, ali se više ne mogu naći u divljini. Veoma su društvene životinje i žive u grupama ne većim od 20 jedinki. Poznato je da ne naseljavaju predele više od 4,000 metara nadmorske visine. Koriste zajednički komunalni prostor za izmet, verovatno zbog obeležavanja teritorije.

Razmnožavanje: Mužjaci lame okupljaju harem od oko 6 ženki na svojoj ustaljenoj teritoriji, pri čemu vrlo agresivno napadaju ostale, polno zrele mužjake, koji žele da priđu. Pare se uglavnom u kasno leto ili ranu jesen. Graviditet traje oko 360 dana, pa ženka uglavnom izvede jedno mladunče godišnje. Polno sazrevaju u drugoj godini života.

Ishrana: Biljojedi (lišće, seno, povrće i zrnevlje).

Zanimljivosti: Lame su vrlo teritorijalne i, čak iako se drže u zatočeništvu, pojedinci će svejedno braniti svoju teritoriju (bilo to van ograde ili ne). Agresivne su prema predatorima pri čemu su sklone da napadaju, ritaju nogama, ujedaju i pljuju svakoga ko im se čini pretnjom. Ukoliko su prisutne ovce, većina lama će ih prihvatiti u svoju grupu i štititi kao da su porodica. Zbog njihove agresivnosti i zaštitničke nastrojenosti prema drugim životinjama, lame se često koriste kao čuvari ovaca, koza i konja.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.