Labudasta guska

Anser cygnoides

Labudasta guska

labudasta-guska

Opis: Ovo je velika guska dugog vrata. Dugačka je 81–94 cm (najduža guska roda Anser), teška 2,8–3,5 kg ili više, sa rasponom krila od 160–185 cm. Polovi su slični, mada je mužjak veći i ima proporcionalno duži kljun i vrat. Gornji delovi tela su braon-sivi, sa svetlim krajevima na većim perima i kestenjastim temenom i potiljkom. Donji deo tela je beličast i posebno svetao na donjem delu glave i vrata. Tanka bela pruga okružuje osnovu potpuno crnog kljuna, dok su noge narandžaste, kao i kod većine njihovih srodnika.

Način života: Labudaste guske nastanjuju predele od stepa, pa sve do tajgi, kao i planinske doline blizu slatkovodnih jezera i močvara. Hrane se biljkama i retko kada plivaju. Migratorne su guske i van sezone parenja se udružuju u mala jata. Tokom zime se hrane na livadama i strnišnim poljima, ponekad daleko od vode. Imaju društvenu organizaciju u malim grupama. Najjači mužjak je najdominantniji i to mu omogućava pristup najkvalitetnijim ženkama i hranilištima.

Razmnožavanje: Ove guske se sa svojih zimovališta vraćaju oko aprila, a sezona parenja počinje ubrzo nakon toga. Pare se pojedinačno u parovima ili u nestabilnim grupama, blizu močvara i plavnih površina. Gnežđenje se odvija tokom maja. Obično snesu 5-6 jaja u plitkom gnezdu na zemlji, svijenom od vegetacije i smeštenom na blagom uzvišenju kako bi bilo suvo. Mladi se izlegu 28-og dana, a polno sazrevaju nakon 2-3 godine.

Ishrana: Biljojedi (trava, korenje, seme, vodeno bilje, zrnevlje).

Zanimljivosti: Labudaste guske su, posle običnih, druge najzastupljenije domaće guske. Veoma su važan izvor hrane u Kini, gde se gaje na farmama u komercijalne svrhe. Koriste se za dobijanje jaja, mesa i perja. Njihovo paperje je odlično za punjenje jorgana, jastuka i odeće. Ova vrsta je trenutno označena kao Ranjiva od strane IUCN-a, usled kontinuiranog opadanja broja njihove populacije, gubitka prirodnog staništa, loše uspešnosti razmnožavanja i nekontrolisanog lova.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.