Labud grbavac

Cygnus olor

Labud grbavac

beli-labud-vrnjci-mapa
beli-labud-vrnjci

Opis: Labud grbavac je jedna od najvećih i najtežih ptica leta-čica, sa dužinom od 144 do 158 cm, težinom između 7,6 i 15 kg i rasponom krila od 2 do 2,5 m. Oba pola su sličnog izgleda, s tim što su mužjaci generalno veći od ženki i imaju veću izbo-činu na kljunu. Kljun je narandžast, sa crnom bojom na vrhu i os-novi. Perje im je belo. Noge su, zajedno sa stopalima, crne boje.

Način života: Ovi labudovi su najčešći labudovi u divljini, parkovima i na seoskim imanjima. Preko zime su zastupljeniji na morskim vodama. Žive u dobro zaklonjenim uvalama, otvo-renim močvarama, jezerima i barama. Nema masovnih migra-cija, ali se preko zime mogu okupljati u broju od preko 100 jedinki na otvorenim slanim vodama. Veoma su teritorijalne i agresivne ptice. Odrasli labudovi nisu čest plen grabljivica, osim ako su stari ili bolesni.

Razmnožavanje: Sezona parenja počinje u martu ili početkom aprila. Odrasli se ne sparuju za čitav život. Štaviše, prime-ćeno je da neki imaju i do četiri partnera ili se čak „razvode“ kako bi bili sa drugima. Međutim, stabilni parovi se mnogo uspešnije razmnožavaju od onih nestabilnih, pa labudovi grbavci formiraju monogamne parove bar tokom jedne sezone. Oba roditelja brinu o gnezdu i mladima. Leglo sadrži 5-12 jaja i na njima leže oko 36 dana. Mladi mogu da lete 120-150 dana nakon izleganja, a polnu zrelost dostižu sa 3 godine.

Ishrana: Biljojedi (vodeno bilje, alge i lišće).

Zanimljivosti: Kao i svi labudovi, i labud grbavac je poznat po tome što pati za svojim izgubljenim partnerom ili mladima. Oni prolaze kroz period žalosti, a u slučaju gubitka partnera ostaće na mestu gde su zajedno živeli ili će se pridružiti nekom jatu. Labudovi napadaju ljude koji se previše približe njihovom gnezdu i mogu ozbiljno povrediti decu. Njihova najveća brzina leta iznosi oko 80 km/h. Labud grbavac je od 1984. godine nacionalna ptica Danske. Dok je najveća normalna težina ovog labuda oko 15 kg, jedna neobično velika jedinka težila je skoro 23 kg, što je čini najtežom zabeleženom pticom letačicom ikad.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.