Kokošasta guska

Cereopsis novaehollandiae

Kokošasta guska

kokosasta-guska

Opis: Ovo su krupne guske i njihovo poprilično ujednačeno sivo perje sa okruglastim crnim tačkama je jedinstveno. Rep i letna pera su crne boje, dok su noge roze, sa crnim stopama. Kratki, na dole zakrivljeni, crni kljunovi i svetlo zelene cere doprinose njihovom čudnom izgledu. Kokošasta guska je 75-100 cm dugačka, 3-7 kg teška i ima raspon krila od 150-190 cm. Oba pola su slična, ali je mužjak blago veći od ženke.

Način života: Kokošaste guske su gotovo u potpunosti kopnene ptice. Nastanjuju otvorene pašnjake i obradive površine na rubovima močvarnih područja. Mogu se naći na priobalnim ostrvima u blizini južne obale Australije i na poljoprivrednim površinama na samoj obali južne Australije. Ima ih i u Tasmaniji. Van sezone parenja su vrlo društvene i tada se više kreću, formirajući omanja jata. Ove guske su stanarice. Hrane se pasući i retko kada plivaju.

Razmnožavanje: Ove guske su monogami i jednom spareni parovi ostaju zajedno čitavog života. Razmnožavaju se na travnatim ostrvima nadomak obale Australije, gde se i gnezde na tlu u kolonijama. Gnežđenje se odvija pri kraju zime, a guščići se mogu videti u rano proleće. Gnezda su im smeštena pod žbunjem ili u visokoj travi, ali uvek tako da imaju dobar pogled na okolinu. Legu 3-6 jaja na kojima leže 34-37 dana. Na jajima leži samo ženka, ali oba roditelja brinu o mladima. Guščići dobijaju potpuno perje nakon 70-76 dana, a polnu zrelost dostignu 2-3 godine nakon izleganja.

Ishrana: Biljojedi (trava, bilje, seme, lišće i zrnevlje).

Zanimljivosti: Engleski naziv je dobila po Kejp Baren ostrvu na kom je prvi put viđena od strane evropskih istraživača. Poznata je i kao Svinjska guska, jer njeno gakanje zvuči kao groktanje. Može da pije slanu ili brakičnu vodu, što joj omogućava da obitava na priobalnim ostrvima preko cele godine. Tokom 1950-tih bile su blizu izumiranja, ali su preduzete određene mere kako bi im se povećala populacija. Dobro podnose zatočeništvo i prilagođene su ishrani na poljoprivrednim zemljištima.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.