Jelen lopatar

Dama dama

Jelen lopatar

jelen-lopatar

Opis: Odrasli mužjaci su 140-160 cm dugi, sa visinom grebena od 85-95 cm i težinom 60-100 kg. Ženke su 130-150 cm duge, sa visinom grebena od 75-85 cm i težinom 30-50 kg. Boja dlake može da varira, pri čemu se izdvajaju tri glavne varijante: opšta (kestenjasta, sa belim tačkama), melanistična (tamno braon ili crna) i leucistična (bela, ali ne albino). Lopatasti, zrakasti rogovi, dugi od 50 do 70 cm, javljaju se kod mužjaka i izdvajaju ovog jelena od svih drugih jelena.

Način života: Jelen lopatar preferira stare šume sa mestimičnim travnatim površinama, drvećem i raznovrsnom vegetacijom. Mužjaci formiraju posebne, manje grupe, dok ženke i mladi ostaju u većim grupama koje broje od 7 do 14 jedinki. Pri kraju letnjih meseci (početak sezone parenja), krda mužjaka se pridružuju ženskim grupama zbog parenja.

Razmnožavanje: Sezona parenja traje od septembra do januara. Dominantan mužjak se pari sa svim ženkama. Ženke izvedu jedno lane, nakon gestacionog perioda od 33 do 35 nedelja. Mladi dostižu polnu zrelost nakon 16-17 meseci.

Ishrana: Biljojedi (seno, trava, lišće i zrnevlje).

Zanimljivosti: Iako su okretni i brzi u slučaju opasnosti i mogu da trče brzinom od 48 km/h na kratke staze, jeleni lopatari nisu brzi poput drugih vrsta jelena, jer su prirodno slabije muskulature od njih. Mogu da skaču oko 1,75 m u visinu i do čak 5 m u daljinu.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.