Jastreb mišar

Buteo buteo

Jastreb mišar

jastreb misar

Opis: Ovo je ptica grabljivica srednje veličine čija boja perja može biti vrlo raznolika. Iako boja perja varira, ono je najčešće srednje do tamno braon, sa bledom polu mesečastom šarom na grudima. Većina ima relativno velika krila i prepoznatljivu okruglastu glavu sa oštrim kljunom. Mužjaci Jastreba mišara mere između 40 i 58 cm u dužinu, teški su 427-1,183 g i imaju raspon krila od 109 do 140 cm. Ženke su u proseku za oko 2-7% veće i za oko 15% teže od mužjaka.

Način života: Jastreb mišar nastanjuje obode šuma i otvorena polja. Najviše živi na ivicama šuma, u šumarcima ili šumskim pojasevima okruženim travnim, obradivim ili poljoprivrednim površinama. Ptice su selice, koje mogu da žive na nivou mora, pa sve do 4,500 m visine. Uglavnom žive samostalno, ali tokom migracije mogu obrazovati jata od čak 20 ptica. Najčešće se viđaju na vrhu drveta, ograde ili stene, ili kako jezde nebom na različitim visinama. Mogu stajati i na zemlji, dok se hrane. Veoma su teritorijalne ptice.

Razmnožavanje: Jastreb mišar gradi velika gnezda od štapova, granja i lišća na visinama od 3 do 25 m. Sezona parenja obično traje od marta do jula. Parenje se dešava više puta dnevno u gnezdu ili u njegovoj blizini. Leglo može sadržati 2-6 jaja. Najvećim delom ženka leži na jajima i to radi ukupno 33-35 dana. Ona ostaje u gnezdu negujući mlade u ranim fazama njihovog razvića, dok mužjak donosi plen. Mladi postaju potpuno nezavisni 6-8 nedelja nakon što dobiju perje. U trećoj godini života dostižu polnu zrelost.

Ishrana: Mesojedi (beskičmenjaci i manji kičmenjaci).

Zanimljivosti: Jastreb mišar je oportunistička grabljivica čiji plen mogu biti razne životinje kao što su ptice (jaja takođe), gmizavci, vodozemci, ponekad i ribe, kao i razni beskičmenjaci, ali se najviše hrani malim sisarima, posebno glodarima poput poljskih miševa. Veličina plena može da im varira od najsitnijih buba do velikih odraslih zečeva koji su duplo teži od njih. Imaju odličan sluh kojim čak mogu čuti miša u travi. Ukoliko ga tokom letenja napadnu galebovi ili vrane, mišar će se okrenuti na leđa kako bi se branio kandžama.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.