Japanska prepelica

Coturnix japonica

Japanska prepelica

Japanska prepelica

Opis: Japanska prepelica je izgledom vrlo slična običnoj prepelici. Telo im je tamno braon, sa bež šarama na gornjoj strani, dok su sa donje strane svetlije. Na glavi, sa strane, imaju belu prugu iznad očiju. Noge i kljun su rozikasto-sive boje. Za razliku od ženki, mužjaci imaju riđu boju na grudima i crne fleke na vratu. Mužjaci su pretežno manji od ženki. Odrasli dostižu težinu između 90 i 100 g i imaju raspon krila od 18 do 20 cm.

Način života: Japanska prepelica je prizemna vrsta koja se primarno skriva u gustoj vegetaciji kako bi se što bolje zaštitila od predatora. Prema tome, njena prirodna staništa su travnata polja, žbunje uzduž reka, kao i poljoprivredne površine zasejane usevima. Preferiraju i otvorena staništa poput stepa, livada i planinskih padina u blizini izvora vode. Migratorna je vrsta, isto kao i obična prepelica.

Razmnožavanje: Sezona parenja varira sa lokacijom. U Rusiji počinje krajem aprila i traje do ranog avgusta, dok u Japanu počinje od kraja maja i završava se tokom avgusta. Legu od 7 do 14 malih jaja po sezoni. Ženke pružaju svu roditeljsku negu jajima i novorođenim mladuncima. Već nakon četiri nedelje mladi dostižu polnu zrelost i spremni su za parenje.

Ishrana: Svaštojedi (semenke, insekti i beskičmenjaci).

Zanimljivosti: Njihova migracija pokriva od 400 do 1000 km što je izvanredno za pticu koja nije poznata po svojim letnim sposobnostima. Meso i jaja Japanske prepelice se koriste u ljudskoj ishrani i dokazano imaju odličan uticaj na ljudsko zdravlje, čineći imunitet jačim i otpornijim na bolesti.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.