Guska crvenovoljka

Branta ruficollis

Guska crvenovoljka

guska-crvenovoljka

Opis: Guske crvenovoljke su manje od ostalih gusaka roda Branta, imaju deblji vrat i veoma kratak kljun. Duge su 54-60 cm, teške oko 1-1,5 kg i imaju raspon krila od 110 do 125 cm. Leđa i stomak su im crne boje, ali su grudi, vrat i obrazi crvenkasto-braon. Bokovi i donji delovi su beli, a krila imaju dve bele pruge. Glava je uglavnom crna, sa belom tačkom između oka i kljuna. Kljun i noge su im tamno braon.

Način života: Tipična kolonija Guski crvenovoljki se sastoji od oko četiri para i zavisi od mesta gnežđenja, dostupnosti hrane i zastupljenosti ptica grabljivica. Mužjak čuva gnezdo i mlade sa distance, dok se ženka uglavnom skriva u gnezdu. Zime najčešće provode na Crnom moru.

Razmnožavanje: Guske crvenovoljke se uglavnom razmnožavaju u visokim polarnim tundrama, na ostrvima i priobalnim staništima. Legu 4-7 jaja koja inkubiraju oko 25 dana. Vole da se gnezde u raštrkanim kolonijama, kao i na rečnim ostrvcima kako bi se zaštitile od kopnenih grabljivica. Gnezdo je plitka struktura napravljena od okolne vegetacije i oivičena travkama, i uglavnom se nalazi na zemlji.

Ishrana: Biljojedi (trava, lišće i semenje).

Zanimljivosti: Guske crvenovoljke se često gnezde blizu ptica grabljivica, kao što su Snežna sova, Sivi soko i Gaćasti mišar, koje im pružaju zaštitu od grabljivih sisara poput polarne lisice. Što je guska bliža gnezdu ptice grabljivice, to je bezbednija od predatora. Narušavanje staništa i nezakonit lov su dva najveća problema za ovu vrstu guski. Iako su zakonski strogo zaštićene u mnogim zemljama, lov na njih se i dalje nastavlja.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.