Grantova zebra

Equus quagga boehmi

Grantova zebra

zebra-mapa
zebra grantova

Opis: Zebra je sličnog izgleda kao konj, s tim što ima kratku grivu koja stoji uspravno, zdepastije telo i prugast rep sa kićankom dlaka na kraju. Grantova zebra je najmanja od svih sedam podvrsta Obične zebre. One rastu od 182 do 243 cm u dužinu i imaju visinu grebena od 120 do 140 cm. Generalno teže oko 300 kg. Mužjaci su malo veći od ženki i imaju deblji vrat. U poređenju sa drugim podvrstama zebri, Grantova ima relativno šire pruge koje se sastaju na stomaku i koje se nastavljaju na nogama. Nisu sve pruge izrazito crne i bele. Neke pruge se čine braon ili se javljaju kao braon prugasti obrisi (senke) na belim delovima tela.

Način života: Grantove zebre se mogu naći na pašnjacima, savanama i otvorenim staništima Afrike, kao što su Južni Sudan i Etiopija, južni i centralni deo Angole i istočna Južna Afrika. Vole visoke grube trave koje, kada se uklone, otkrivaju kraće, sočnije trave koje pasu gnuovi i gazele. U svakom krdu postoje porodične podgrupe koje se sastoje od jednog pastuva, nekoliko kobila i njihovih ždrebadi. Kobile ostaju u svojoj porodičnoj grupi čitavog života. Grupa od oko 18 zebri deli stanište sa gnuovima i nojevima. Višak mužjaka obrazuje posebno krdo. Oni u svojoj petoj ili šestoj godini pokušavaju da preotmu ženke kako bi obrazovali svoju nezavisnu porodičnu grupu.

Razmnožavanje: Zebre su poliginozne, što znači da jedan mužjak predvodi i pari harem ženki. Mogu da se pare tokom cele godine. Većina ždrebadi se oždrebi za vreme kišne sezone, koja u istočnoj africi traje od oktobra do marta. Obično se dobije jedno ždrebe nakon gestacionog perioda od 360-396 dana. Gotovo 50% ždrebadi u divljini strada od grabljivica. Ždrebad imaju braon i krem pruge. Majka štiti svoje mlado, koje može da stoji, šeta i trči ubrzo nakon rađanja. Ovo je posebno važno, jer su tada najranjiviji za grabljivice. Majka odbija ždrebe od mleka nakon godinu dana. Mladi postaju nezavisni nakon 1 do 3 godine života i tada napuštaju svoju porodičnu grupu. Polnu zrelost dostižu nakon 16 do 22 meseca starosti.

Ishrana: Biljojedi (seno, trava, povrće, voće i zrnevlje).

Zanimljivosti: Postoje 3 različite vrste zebri (Obična, Grevijeva i Planinska), a glavna razlika među njima je u prugama. Svaka vrsta obrazuje pruge u različitim nedeljama svog embrionalnog razvića, što rezultuje širim ili užim prugama na životinji. Postoji više teorija koje govore o svrsi ovih pruga, pri čemu neke objašnjavaju da je to tip kamuflaže, a neke da odbijaju insekte. Smatra se i da pomažu u regulaciji temperature, kao i pri raspoznavanju u krdu. Svaki pojedinačni prugasti šablon je jedinstven, poput otiska prsta kod ljudi i služi kao identifikaciona karakteristika. Zebre imaju odlično razvijeno čulo mirisa, sluha i vida koji im pomažu da izbegnu grabljivice. Mogu da trče brzinom od 70 km/h.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.