Gnu

Connochaetes taurinus

Gnu

gnu-mapa
gnu

Opis: Gnuovi imaju dužinu tela sa glavom između 170 i 240 cm. Prosečna visina ove vrste je 115–145 cm. Mužjaci su tipično teški između 165 i 290 kg, a ženke između 140 i 260 kg. Nijanse odraslih jedinki se kreću od plavičasto-sive do svetlosive ili čak braon-sivkaste. Odrasli su jedinstveno obeleženi tamnim vertikalnim prugama na ramenima i leđima. Leđa i bokovi su neznatno svetliji od prednjih i donjih delova tela. Oba pola poseduju par velikih zakrivljenih rogova, a griva im je iste boje kao rep i lice. Mirisne žlezde, koje izlučuju prozirno ulje, su prisutne na prednjim nogama oba pola i veće su kod mužjaka, nego kod ženki.

Način života: Gnuovi se mogu naći u brojnim različitim staništima, od gustih grmovitih predela do otvorenih šumskih i močvarnih livada. Ipak, najviše biraju savane i livade sa brzorastućom travom i umereno vlažnim zemljištem. Najaktivniji su ujutru i kasno popodne, dok se tokom najtoplijih sati u toku dana odmaraju. Obično se okupljaju u blizini svoje vrste u grupama od nekoliko, pa sve do više hiljada jedinki, pri čemu se kreću u raštrkanim grupacijama. Mužjaci formiraju ”momačka” krda. Ženke obrazuju krda koja čine jedinke različite starosne dobi, od jednogodišnjih teladi do najstarijih ženki. Ženska telad ostaju sa svojim majkama i ostalim ženkama u krdu tokom celog života.

Razmnožavanje: Mužjaci polno sazrevaju sa 2 godine života. Ženke mogu da začnu već sa 16 meseci, ali se većina ženki pari tek godinu dana kasnije. Sezona parenja se podudara sa krajem kišne sezone i traje oko 3 nedelje. Tokom ovog perioda mužjaci utvrđuju svoje izabrane teritorije i takmiče se za naklonost ženki. U trenutku kada se stekne dominacija, svaki mužjak pokušava da namami ženku na svoju teritoriju. Ženka može da poseti više teritorija i da se pari sa nekoliko mužjaka. Nakon graviditeta, koji prosečno traje 8,5 meseci, rađa se jedno tele. Telad mogu samostalno da stoje već nakon nekoliko minuta od rođenja. Ona ostaju uz svoje majke dugo i mogu sisati godinu dana. Muška telad napuštaju svoje majke sa 8 meseci života.

Ishrana: Biljojedi (trava, lišće, seno, povrće, voće, zrnevlje).

Zanimljivosti: Ova izuzetno okretna i spretna životinja može da trči brzinom od 80 km/h. Uprkos tome što spada u antilope, gnu poseduje razne osobine goveda. Primera radi, ova antilopa širokih ramena ima krupan i jak prednji deo tela i karakterističnu široku njušku, a rogovi su joj slični onima koje ima ženka afričkog bufaloa. Ženke gnuova radije rađaju mlade u sredini krda, nego samostalno. To se uglavnom dešava sredinom dana, što novorođenčetu daje vremena da čvrsto stane na svoje noge pre mraka, kada grabljivice postaju aktivnije. Majke i mladi su sposobni da prepoznaju jedni druge po mirisu, čak i kada se razdvoje tokom velikih kretanja krda.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.