Eliotov fazan

Syrmaticus ellioti

Eliotov fazan

eliotov-fazan

Opis: Eliotov fazan je jedan od najlepših fazana iz roda Syrmaticus. Mužjaci su dugi do 80 cm i teže od 1044 do 1317 g. Braon beli su, sa crnim grlom, kestenjastim gornjim delom, belim stomakom, potiljkom i štraftama na krilima, golom crvenom kožom lica i dugačkim belim repom sa riđim štraftama. Ženke su manje i smeđe su boje, sa crnim vratom, beličastim stomakom i sa manje štrafti na repu.

Način života: Eliotov fazan je endemit jugoistočne Kine gde živi u zimzelenim i planinskim šumama na visinama od 200 do 1900 m. Izdržljiva je vrsta i može da podnese jako niske temperature. Ovi fazani su veoma mirne i tihe ptice koje je poprilično lako pripitomiti.

Razmnožavanje: Sezona parenja im je od marta do maja. Mužjaci i ženke su spremni za reprodukciju već sledećeg proleća nakon izleganja. Ženka snese 5-8 ružičasto-belih jaja po leglu na kojima leži 25 dana. Jedan mužjak se obično pari sa dve do tri ženke. Ženka sama pravi gnezdo, leži na jajima i vodi brigu o mladima. Mužjaci mogu biti veoma agresivni prema ženkama.

Ishrana: Svaštojedi (zrnevlje, seme, trava, lišće, voće i beskičmenjaci).

Zanimljivosti: Eliotov fazan je dobio ime po poznatom ornitologu Danijelu Eliotu, koji je preminuo 1915. godine i koji je bio jedan od glavnih osnivača Američkog ornitološkog saveza. Iako Eliotovi fazani imaju ograničeno stanište, koje se pritom svakodnevno gubi, a takođe se i dalje love zbog hrane, čini se da im broj ipak ne opada značajno, pa su na IUCN crvenoj listi označeni kao Skoro ugroženi.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.