Dvoostruga frankolina

Pternistis bicalcaratus

Dvoostruga frankolina

dvoostruga-frankolina

Opis: Dvoostruga frankolina ima dužinu tela od 30-34 cm. Mužjaci su teški oko 507 g, a ženke oko 381 g. Mužjak je pretežno braon boje, oskudno prošaran tamnijim i kremastim mrljama. Lice je svetlo kremasto sa finim flekama kafene boje, a na glavi se nalazi kestenjasto teme. Ogrlica oko vrata je takođe kestenjasta, obrazi su beli a krila braonkasta. Mužjak uglavnom ima dve mamuze (ostruge) na svakoj nozi, pri čemu je gornja zatupljena. Ženke su sličnog izgleda, s tim što nemaju mamuze i malo su sitnije od mužjaka.

Način života: Mogu se naći na otvorenim staništima sa drvećem. Kao svaštojedi, lako su se prilagodile urbanim sredinama poput obradivih polja i plantaža. Obično se kreću same ili u paru. Ova ptica ima eksplozivan let poput fazana, ali ipak preferira da se neprimetno kreće po zemlji. Veoma je teško uočljiva u prirodi, osim tokom proleća, kada se mužjaci glasno oglašavaju sa niskog uzvišenja.

Razmnožavanje: Sezona parenja počinje u martu. Gnezda su im plitke iskopine u zemlji, ponekad oivičene vegetacijom. Snesu 4-10 jaja po sezoni na kojima leže 20-ak dana. Ne pare se pre druge godine života.

Ishrana: Svaštojedi (bilje, seme, zrnevlje, bobice i insekti).

Zanimljivosti: Dvoostruga frankolina igra važnu ulogu u obezbeđivanju mesa zemljama u kojima se razmnožava i živi. Veoma je česta u jelovniku zapadnoafričkog stanovništva, bez ikakvih religijskih, društvenih ili kulturoloških zabrana upotrebe njenog mesa u ishrani. Međutim, ova vrsta je pretprpela postepeno desetkovanje na mnogim poljima, delom usled izlovljavanja, a delom usled činjenja štete usevima. Takođe, ubrzana urbanizacija njenog reona je umanjila prirodno stanište ove ptice, izlažući je uslovima drugačijim od onih u kojima se ona prirodno razmnožava.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.