Domaća misirka

Numida meleagris

Domaća misirka

domaca-misirka

Opis: Domaća misirka, poznata i kao biserka ili morkača, je ptica srednje veličine poreklom iz Afrike. Može da dostigne dužinu od 40 do 71 cm i težinu od 680 g do 1,6 kg. Ima ogoljenu glavu i vrat, dok je telo prekriveno tamno sivim do crnim perjem sa sitnim belim tačkama. Misirke imaju kratak kljun, glomazno telo, kratka zaobljena krila, debele noge sa velikim prstima i jakim kandžama, i kratak rep. Kožni glaveni izraštaji su veći kod mužjaka, nego kod ženki. Izuzev toga, oba pola su poprilično identična po izgledu.

Način života: Misirke se mogu naći u džunglama, šumama, pašnjacima, žbunovitim predelima, savanama i polupustinjama. Jednako dobro su prilagođene životu u nizijama i na visinama od 3000 m. Veoma su društvene ptice koje žive u manjim i većim jatima i na koje veoma loše utiče samoća. Uglavnom hodaju u liniji iza vođe jata, imitirajući njegovo ponašanje. Misirke najveći deo vremena provode čeprkajući i kopajući za hranom skrivenom pod zemljom. Jaki su letači, ali će radije bežati trkom kada se nađu u opasnosti.

Razmnožavanje: Sezona parenja traje od aprila do oktobra. Monogamne su ptice i obrazuju parove koji mogu trajati čitavog života ili jedne sezone. Legu 25-30 jaja u dubokim, uskim gnezdima. Jaja su mala, ali imaju ekstremno debelu ljusku. Samo ženka leži na jajima (26-28 dana), dok mužjak čuva gnezdo. Mladi operjaju nakon 4 nedelje. Vrlo su osetljivi na vlažnost i mogu uginuti samo prateći majku po rosnoj travi. Već nakon 4 do 6 nedelja života postaju jedne od najotpornijih domaćih kopnenih ptica. Polnu zrelost dostižu sa 2 godine života.

Ishrana: Svaštojedi (seme, zrnevlje, korenje, povrće, voće, beskičmenjaci i mali kičmenjaci).

Zanimljivosti: Domaća misirka je pripitomljena divlja misirka. Iako je vreme njene domestifikacije nepoznato, postoje dokazi da je domaća misirka bila prisutna u Grčkoj još u petom veku p.n.e. U okviru ove domaće vrste postoji više varijacija obojenosti perja u odnosu na prirodnu boju divlje vrste. To uključuje belu, purpurnu, plavičastu, sivu, kafenu i druge boje. U divljini, misirke često hodaju za majmunima ili krdima većih životinja kako bi sakupljale hranu koju one ostavljaju za sobom. Igraju veoma važnu ulogu u suzbijanju krpelja, muva i škorpija. Mogu da prežive dugo bez vode.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.