Ćubasta morka

Guttera pucherani

Ćubasta morka

cubasta-morka

Opis: Ćubasta morka ima ukupnu dužinu od 46-56 cm i teška je 721–1,543 g. Perje joj je pretežno crno, sa gusto raspoređenim belim tačkicama. Ima prepoznatljivu crnu, kovrdžavu, ćubu na glavi. Glava i deo vrata su goli i plavo-sivo obojeni, sa crvenim ili bledo žutim delovima na grlu, glavi i oko očiju (karakteristike povezane sa podvrstom kojoj pripada). Dužice očiju su gotovo uvek crvene ili crvenkaste-braon boje. Ženke su slične mužjacima, ali su uglavnom malo manje od njih.

Način života: Ćubaste morke, kao i sve ostale poznate morke, potiču sa afričkog kontinenta. Mogu se naći u otvorenim šumama, šumarcima i šumo-savanama u polupustinjskom delu Sahare. Ova vrsta se može videti i na 2200 m nadmorske visine. Stanarica je, koja uprkos tome prelazi ogromne razdaljine isključivo hodajući. S obzirom da je plašljiva ptica, veoma ju je teško proučavati. Suštinski, hrani se na tlu, kopajući i čeprkajući svojim nogama po zemlji i šumskoj stelji. Van sezone parenja, ove ptice obrazuju manje grupe.

Razmnožavanje: Ovo je monogamna vrsta, sa veoma čvrstim vezama između parova. Ženke obično nose jaja tokom kišne sezone (preko cele godine u zonama Ekvatora i od novembra do februara u Južnoj Africi). Gnezdo je obična rupa iskopana u zemlji i prekrivena travom i lišćem. Ono je uvek smešteno na dobro skrivenom mestu (blizu korenja, kamenja, velikog drveća ili u žbunju). Ženke snesu 5-14 jaja na kojima leže 22-23 dana. Mladi se osamostaljuju već nakon mesec dana starosti.

Ishrana: Svaštojedi (seme, trava, lišće, voće, povrće, mali kičmenjaci i beskičmenjaci).

Zanimljivosti: Ime roda “Guttera”, verovatno potiče od latinske reči “gutta”, koja u prevodu znači “kapljica” ili “tačkica”, što se odnosi na specifično perje koje poseduje ovaj rod. Reč “pucherani”, koja je u imenu vrste, potiče od imena francuskog zoologa i istraživača Jacques Pucheran-a (1817-1894) u čiju je čast ova vrsta i dobila ime. Postoji 5 različitih podvrsta ove ptice. Pored oblika ćube, vidljive razlike između ovih podvrsta su i u boji i poziciji pojedinih šara na inače plavo-sivom vratu i licu.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.