Crvenoramena patka

Callonetta leucophrys

Crvenoramena patka

crvenoramena-patka

Opis: Crvenoramena patka je mala patka koja ima dužinu od 36-38 cm. Teška je 190-435 g i ima raspon krila od oko 71 cm. Mužjak ima beličasto lice sa crnom trakom koja se pruža od vrha glave prema potiljku, tamno kestenjasto-riđa leđa, bledo-sive bokove, bledo-ružičaste grudi sa crnim mrljicama, crn rep, belu stražnjicu i upečatljive bele i zelene šare na krilima. Ženka ima braon leđa, braon lice sa belim šarama, blede prugaste grudi i beli stomak. Oba pola imaju sivkasto-plavi kljun sa crnim vrhom, braon oči i roze noge.

Način života: Crvenoramene patke, poznate i kao Prstenastovrate patke, se mogu naći u močvarama, tropskim močvarnim šumama, barskim čistinama u dobro pošumljenim nizijama, basenima i potocima. Ovo su migratorne ptice koje obično žive u parovima ili manjim grupama. Klasifikovane su kao “prave patke”, a ne kao “ronilice”. Prave patke se hrane biljem i insektima pri površini vode, dok se ronilice hrane biljem, beskičmenjacima i ribama dublje ispod površine vode.

Razmnožavanje: Razmnožavaju se na severozapadu Argentine i u Paragvaju. Sezona parenja traje od marta do septembra. Čim dostignu polnu zrelost, Crvenoramene patke formiraju čvrste parove. Ovi parovi tipično traju tokom jedne sezone, ali mogu trajati i tokom čitavog života. Parenje se odvija u vodi. Gnezda obično prave u šupljinama drveća. Ženka uglavnom snese 6-12 jaja na kojima leži oko 29 dana. Oba roditelja imaju veliku ulogu u odgoju i brizi o mladima, sve dok mladi potpuno ne stasaju sa 50-55 dana starosti.

Ishrana: Svaštojedi (seme, vodeno bilje i beskičmenjaci).

Zanimljivosti: Crvenoramene patke pored plovnih kožica između prstiju imaju i duge, šiljate kandže koje im omogućavaju da se drže za grane drveća. Ovi specijalizovani prsti su jedinstveni, jer većina pataka ne može da obitava na drveću. Ovo je jedina vrsta roda Callonetta. Iako se smatra pravom patkom, ova vrsta je zapravo bliža utvama, pa se može svrstati u potporodicu Tadorninae. Pošto pačići provode veći deo svog vremena u vodi, a paperje im nije vodootporno, oni moraju da se trljaju o svoje roditelje kako bi se namazali njihovim uljem.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.