Crni labud

Cygnus atratus

Crni labud

crni-labud-mapa
cni-labud-zoo-vrt-vrnjci

Opis: Crni labudovi su ptice pretežno crnog perja, sa belim letnim perima. Imaju crvenkasto-rozikaste oči i svetlo crveni kljun, sa belom štraftom na vrhu. Noge i stopala su sivkasto-crne boje. Odrasli labudovi imaju dužinu između 110 i 142 cm i težinu 3,7–9 kg. Raspon krila im je između 1,6 i 2 m. Vrat je dug (najduži među labudovima) i zakrivljen u obliku slova „S“. Mužjak je neznatno veći od ženke.

Način života: Crni labudovi preferiraju staništa koja obuhvataju slatka, brakična i slana jezera, močvare i reke. Prioritet su im stalna močvarna područja, uključujući i ukrasna jezera, ali se mogu naći i na poplavljenim pašnjacima i blatištima, a povremeno i na otvorenim morima blizu ostrva ili obala. Kreću se u jatima. Najmanje su teritorijalni među labudovima i gnezde se u kolonijama. Nomadi su kada oskudevaju hranom, ali su generalno stanarice. Hrane se u sumrak i putuju noću, ali su najaktivniji tokom dana.

Razmnožavanje: Ovo su monogami koji se sparuju za čitav život. Sezona parenja traje od februara do kraja septembra. Gnezda su im brežuljci od trske i trave, u plićacima ili na ostrvima. Gnezdo se koristi svake godine, a popravlja se ili ponovo svija ukoliko je to potrebno. Oba roditelja brinu o gnezdu i jajima. Leglo sadrži 4-8 jaja, na kojima leže oko 35-40 dana. Ptići borave u gnezdu 2-3 nedelje nakon izleganja, a dobijaju perje nakon 150-170 dana. Ostaju u porodicama oko 9 meseci i polno sazrevaju nakon 18 do 36 meseci.

Ishrana: Biljojedi (vodeno bilje, alge i lišće).

Zanimljivosti: Čak jedna četvrtina parova Crnih labudova je homoseksualna, većinom između mužjaka. Oni kradu gnezda ili se udružuju u privremene ljubavne trouglove sa ženkama kako bi obezbedili jaja, oterujući ih odmah nakon što snesu. Kao i svi labudovi, i ovi labudovi agresivno brane svoja gnezda krilima i kljunovima. Crni labud je nacionalna ptica Zapadne Australije i predstavljen je na njihovoj zastavi i grbu.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.