Carska guska

Anser canagicus

Carska guska

carska-guska

Opis: Carska guska ima stameno plavo-sivo telo, sa crnim i belim šarama koje podsećaju na krljušti. Njena glava i zadnji deo vrata su beli, sa nijansama ćilibar-žute boje. Ovu gusku karakterišu crna brada i grlo, beli rep, ružičasti kljun sa belim vrhom i žućkasto-narandžaste noge. Odrasle jedinke imaju dužinu od 65-71 cm, teške su između 2,7 i 3,2 kg i imaju raspon krila od 119 cm.

Način života: Carska guska je migratorna ptica. Tokom leta joj odgovara polarna i subpolarna klima oko Beringovog mora, Aljaske i malog dela severoistočne Rusije. Za vreme zime živi prvenstveno na Aleutskim ostrvima, a ponekad prezimljuje i u Kanadi i vrlo retko na severozapadu Kalifornije. Njena staništa su uglavnom slatkovodni prirodni bazeni, jezera, lagune, blatnjaci i stenovite obale. Individue ove vrste uglavnom interaguju samo sa članovima porodice, ali se okupljaju i u veća jata tokom sezone parenja i mitarenja.

Razmnožavanje: Sezona parenja počinje krajem maja ili početkom juna. Pare se samo jedinke od 3 godine ili starije. Monogamna su vrsta. Ženka se sparuje sa drugim mužjakom samo ukoliko je prethodni uginuo. Ženke su odgovorne za biranje mesta za gnezdo i svijanje gnezda. Leglo obično sadrži 3 do 8 jaja na kojima ženka leži 24 dana, dok tokom tog vremena mužjak ostaje blizu, štiteći gnezdo od grabljivica i drugih gusaka. Mladi su sposobni da se kreću, hrane i plivaju već nakon par sati od izleganja. Potpuno operjaju posle 30 do 47 dana i mogu da lete sa 50 do 60 dana starosti.Dominantan mužjak se pari sa svim ženkama. Sezona parenja se odvija između aprila i juna. Graviditet kod ženki traje oko 11 meseci. Ženka obično rađa jedno mladunče (ždrebe). Mogući su i blizanci, ali ne toliko često.

Ishrana: Svaštojedi (trava, vodena vegetacija, bobice, alge, morski beskičmenjaci).

Zanimljivosti: Carska guska je jedna od najmanje društvenih vrsta guski. Glava odraslih tokom leta dobije riđu boju usled njihove ishrane u vodama bogatim oksidima gvožđa. Ove guske lete nisko, ne prelazeći preko 27 m iznad tla. Razdaljina koju prelaze između mesta zimovanja i mesta gnežđenja varira od 650 do 2500 km. Samo 10% mladunaca preživi prvu godinu života. Iako razlozi smanjenja populacije Carskih gusaka nisu potpuno poznati, veruje se da ih najviše ugrožavaju naftno zagađenje, lov i klimatske promene.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.