Braon ušati fazan

Crossoptilon mantchuricum

Braon ušati fazan

braon-usati-fazan

Opis: Braon ušati fazan je veliki, braon-tamni fazan, dužine od 96 do 100 cm, koji je endemit planinskih šuma severoistočne Kine. Težak je između 1450 i 2745 g. Ima čvrsta, ušna, bela pera iza očiju, koja podsećaju na brkove. Teme mu je crno, lice crveno, a rep, koji se sastoji od 22 duga i na vrhovima tamno obojena pera, je zakrivljen i opušten. Oba pola su slična, s tim što su ženke uglavnom manje i nemaju mamuze na nogama.

Način života: Mogu se naći na obroncima planina, kao i na visoravnima na visinama od 1100 do 2600 m. Ovo su kopnene ptice umerenog pojasa koje preferiraju mešovite četinarske i listopadne šume sa grmljem. Braon ušati fazani žive u grupama od 10 do 30 jedinki. Ponekad formiraju i trajne parove u grupi, posebno preko zime. Ovi fazani nisu agresivni.

Razmnožavanje: Sezona parenja traje od aprila do juna. Leglo se uglavnom sastoji od 5-8 jaja, mada su zabeležena i legla od 4-22 jaja. Ženka leži na jajima od 26 do 27 dana. Ptići dostižu polnu zrelost nakon 2 godine.

Ishrana: Svaštojedi (zrnevlje, seme, korenje, krtole, insekti).

Zanimljivosti: Ovi fazani su bili široko rasprostranjeni sve do 1930. godine. U nezaštićenim predelima, gubitak staništa i lov su drastično uticali na smanjenje populacija ovih ptica. U zaštićenim predelima populacije su im stabilnije, ali su i dalje pod velikim uticajem ljudskih aktivnosti. Danas su pod visokim rizikom od izumiranja u divljini u bliskoj budućnosti, a označeni su i kao ranjiva vrsta od strane Međunarodne Unije za Zaštitu Prirode.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.