Bezćubi plamenoleđaš

Lophura erythrophthalma

Bezćubi plamenoleđaš

bezcubi-plamenoledjas

Opis: Bezćubi plamenoleđaši imaju dužinu od 42-50 cm. Mogu biti teški 837-1194 g. Lice im je crveno. Nemaju ćubu i kljun je zelenkast kod mužjaka, a crn kod ženki. Noge su plavkasto-sive, sa dužim mamuzama kod mužjaka nego kod ženki. Rep im je kratak i zaokrugljen. Mužjak ima ljubičasto-crno perje. Donji deo leđa mu je svetle, kestenjaste boje, sa purpurnim nadrepnim perima. Samo mužjaci imaju tamnožuta repna pera. Ženka je skoro potpuno crna, sa plavim ili zelenim presjajem i neko vreme se smatrala drugom vrstom.

Način života: Bezćubi plamenoleđaš je pažljiv fazan koji se retko može videti. Njegova prirodna staništa su tropske i subtropske nizijske prašume na visinama ne većim od 300 m. Najčešće se javlja u paru ili manjim grupama. Živi na tlu, u niskom rastinju, gde tokom dana traga za hranom poput manjih životinja, povrća i opalog voća, čeprkajući po šumskoj stelji.

Razmnožavanje: Sezona parenja je od aprila do juna. Sistem razmnožavanja je poligaman. U divljini, ove ptice prave gnezda među korenjem visokog drveća. Leglo obično sadrži 4-5 rozih ili svetlo braonkastih jaja. Inkubacija jaja približno traje oko 24 dana.

Ishrana: Svaštojedi (semenke, voće, povrće i beskičmenjaci).

Zanimljivosti: Postoje dve podvrste ovog fazana. Pomenuta podvrsta L. e. erythrophthalma se može naći na glavnom kopnu Malezije i Sumatre, dok se podvrsta L. e. pyronota javlja samo na Borneu. Mužjak ove podvrste ima više sive boje, sa crnim i belim šarama, i čelično plavim nadrepnim perima. Staništa Bezćubih plamenoleđih fazana sve više nestaju i smatra se da populacija ove ptice drastično opada. Međunarodna unija za zaštitu prirode procenjuje da je ostalo još deset do dvadeset hiljada zrelih jedinki i obeležila je ovu pticu kao “Ranjivu vrstu”.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.