Beloobrazi bahamski šiljkan

Anas bahamensis

Beloobrazi bahamski šiljkan

beloobrazi-bahamski-siljkan

Opis: Beloobrazi bahamski šiljkan, poznat i kao Bahamska ili letnja patka, je vrsta Pravih pataka. Tipična odrasla jedinka ima dužinu od 38-51 cm, teži 395-693 g i ima raspon krila od 55-68 cm. Mužjak ima braon teme i potiljak, bele obraze i grlo, i plavo-sivi kljun, sa crvenom osnovom. Gornji delovi su tamno braon, a donji svetlije braon boje, sa crnim tačkama na grudima i stomaku. Ima beličast, zašiljen rep. Oči su braonkaste, a noge tamno sive. Ženka je sličnog izgleda, osim što ima slabije boje na licu i kljunu, kao i kraći rep.

Način života: Beloobrazi šiljkani se najčešće mogu naći u staništima slanih ili brakičnih voda, kao što su lagune, brakična jezera, estuari i mangrove močvare. Mogu živeti i u plitkim, mirnim, kopnenim slatkovodnim barama i močvarama, ali tu nisu tako česte. U periodu gnežđenja se mogu naći i u predelima sa retkom vegetacijom. Ove patke su jedne od retkih vrsta iz roda Anas koje su stanarice (ne migriraju). Žive u parovima ili omanjim jatima.

Razmnožavanje: Ove patke tipično obrazuju monogamne parove, ali su takođe zabeležene i poligamne veze. Sezona parenja traje od februara do juna. Gnezda svijaju na zemlji, pod gustom vegetacijom, blizu vode. Ženka snese 5-12 jaja, na kojima leži sama oko 25 dana. Kada se mladi izlegu, ženka ih vodi u bezbednu vodenu sredinu, gde neće biti uznemiravani. Mužjaci ne učestvuju znatno u odgoju pačića, ali vrlo žustro brane svoju teritoriju. Mladi potpuno operjaju u roku od 45-60 dana, a sa godinu dana starosti mogu da se razmnožavaju.

Ishrana: Svaštojedi (vodeno bilje, seme i beskičmenjaci).

Zanimljivosti: Postoje tri vrlo slične podvrste: Mali bahamski šiljkan (Anas bahamensis bahamensis) koji se može naći na Karibima, Veliki bahamski šiljkan (Anas bahamensis rubirostris) iz Južne Amerike i Galapagoski šiljkan (Anas bahamensis galapagensis), sa Galapagoskih ostrva. Postoji i leucistična (beličasta) varijacija ove patke, koja je u avikulturi poznata kao Srebrni bahamski šiljkan.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.