Belolika guska

Branta leucopsis

Belolika guska

belolika guska

Opis: Belolika guska je guska srednje veličine. Duga je 55-70 cm, ima raspon krila od 130-145 cm i telesnu masu od 1,24-2,23 kg. Ima belo lice i crnu glavu, vrat i grudi. Stomak joj je takođe beo. Krila i leđa su srebrnosive boje sa crno-belim prugama. Kljun je kratak i crn. Perje mužjaka i ženki je identično, s tim što su mužjaci obično veće telesne mase i veličine.

Način života: Belolike guske obično nastanjuju pašnjake, slane močvare i travnata polja u blizini obale. Migratorne su ptice koje putuju između mesta za parenje i mesta prezimljavanja tokom proleća i jeseni. Lete u jatu, dok se parenje odvija u kolonijama. Spareni parovi se uvek drže zajedno, pri čemu mužjak štiti svoju partnerku od predatora, kao i od drugih potencijalnih mužjaka rivala.

Razmnožavanje: Belolike guske su monogamne i kada jednom izaberu partnera, ostaju sa njim do kraja života. Sezona parenja se odvija u proleće i proteže se od kasnog maja do juna. Ženka snese 5-6 jaja na kojima leži 24-26 dana. Oba roditelja vrlo agresivno brane mlade, sve dok ne dobiju perje i ne postanu nezavisni nakon 40-45 dana. Uprkos tome, porodične grupe prvu migraciju ka mestu prezimljavanja izvode zajedno. Ove guske dostižu polnu zrelost sa dve godine života.

Ishrana: Biljojedi (lišće, trava, vodena vegetacija i zrnevlje).

Zanimljivosti: Belolike guske prave gnezda na visokim planinskim liticama, daleko od predatora (polarne lisice i polarni medvedi). Kao i sve guske, ni one ne hrane svoje mlade. Pošto ne mogu da lete, mladi od tri dana iskaču iz gnezda i padaju sa litice. Njihovo malo, lagano telo, prekriveno mekim paperjem, ublažava pad na stene ispod gnezda i sprečava ozbiljnije povrede, ali mnogima ovaj pad bude smrtonosan. Tokom migracije, ove guske se navode magnetnim poljima.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.