Beloćubi ili Beli kakadu

Cacatua alba

Beloćubi ili Beli kakadu

Beli kakadu

Opis: Beloćubi beli kakadu može biti dug oko 46 cm, sa rasponom krila od 25 do 31 cm. Najmanja ženka teži oko 400 g, dok najveći mužjak može da dostigne težinu i do 800 g. Mužjaci obično imaju širu glavu i veći kljun od ženki. Perje Beloćubih kakadua je pretežno belo. Jedino im je donja strana krilnih i repnih pera žućkasto-zelenkaste boje. Oba pola imaju bledo-plavi krug oko očiju. Mužjaci imaju braon tamne oči, a ženke smeđe. I jedno i drugo imaju snažan tamno-sivi kljun i zigodaktilna stopala.

Način života: Nastanjuju pošumljene regione. Mogu se naći u šumama ili otvorenim šumarcima, mangrovim šumama, močvarama i na poljima, ali su takođe česti i na čistacima oko reka. Najviše vremena provode u krošnjama drveća. Mogu se videti na visinama od 300 do 900 m. Mogu živeti samostalno, u paru ili manjim grupama, pa i u jatima od petnaestak ptica. Popodne se čak mogu okupiti i u jatu od 50-ak ptica. Iako su društvene ptice, oni generalno ne obrazuju bliske veze među sobom, osim sa svojim partnerima.

Razmnožavanje: Parovi su monogamni i obrazuju bliske i snažne veze među sobom koje traju tokom čitavog života. U zatočeništvu, u odsustvu partnera, vezuju se za svog vlasnika kao da je on njihov partner. Beloćubi kakadui se gnezde u šupljinama velikog drveća. Njihova jaja su bele boje i obično snesu 2 jajeta po jednom leglu. I mužjak i ženka leže na jajima tokom inkubacionog perioda koji traje oko 28 dana. Ptići napuštaju gnezdo nakon 84 dana od izleganja, a osamostaljuju se nakon 15-18 nedelja. Mladi polno sazrevaju sa 3-6 godina.

Ishrana: Svaštojedi (semenke, zrnevlje, orašasti plodovi, povrće, voće i insekti).

Zanimljivosti: Beloćubi kakadui su veoma bistre i radoznale ptice. Imaju sposobnost da koriste oruđe, kao na primer grančicu za češanje leđa. Ove ptice u zatočeništvu zahtevaju skoro stalnu mentalnu stimulaciju. Neprekidno se kreću, penju i izvode akrobacije. Bez mentalnog stimulisanja ove ptice mogu postati neurotične, pri čemu su u stanju da potpuno počupaju svoje perje. Kao i svi kakadui, i Beloćubi mogu da nauče veliki broj reči, pa čak i da konstruišu čitavu rečenicu od reči koje znaju. Poznato je da kao ljubimci mogu da budu vrlo privrženi svom vlasniku, ponašajući se više kao psi nego ptice u tom smislu.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.