Bakarni fazan

Syrmaticus soemmerringii

Bakarni fazan

bakarni-fazan

Opis: Zajedno sa repom, mužjak ove vrste može biti dugačak i do 136 cm, dok ženke imaju manju dužinu tela od najviše 55 cm. Mogu biti teški od 745 g do 1,3 kg. Odrasli mužjak Bakarnog fazana ima bogato bakarno-kestenjasto perje, bledo-žuti kljun, sive noge sa mamuzama i crveno lice. Ženke su manje ukrašene, sa braon-kestenjastim perjem koje je prošarano crnom i bež bojom. Ženka takođe ima velike tamne oznake na krilima, kraći rep i noge bez mamuza.

Način života: Bakarni ili Someringov fazan je endemit brdskih i planinskih šuma na Japanskim ostrvima Honšu, Kjušu i Šikoku. Može se naći u četinarskim, širokolisnim i mešovitim šumama od nivoa mora do 1,800 m visine. Ovi fazani obrazuju parove tokom sezone parenja i žive samostalno ili u manjim grupama van sezone parenja. Obično obitavaju na drveću tokom noći kako bi izbegli noćne grabljivice poput kopnenih sisara mesojeda. Povremeno preko dana znaju da se sunčaju i “kupaju” u prašini travnjaka.

Razmnožavanje: Sezona parenja je od marta do juna. Ovi fazani mogu biti i poligami i monogami. Gnezda su im 20-30 cm duboka udubljenja u zemlji, smeštena u podnožju drveta ili u travi na ivici šume. Dno gnezda uglavnom oblažu malom količinom lišća i suve trave. Leglo obično sadrži 6-12 jaja. Ženka leži na jajima oko 24 dana. Ptići napuštaju svoja gnezda samo par sati nakon izleganja, prate svoju majku i hrane se samostalno. Mladi dostižu svoju punu veličinu približno pola godine nakon izleganja.

Ishrana: Svaštojedi (zrnevlje, seme, lišće, bobice i mali beskičmenjaci).

Zanimljivosti: Bakarni fazan je podeljen u pet podvrsta na osnovu obojenosti perja mužjaka, šablona na repnim perima i ostalih osobina. Ova izvanredna vrsta dugorepih fazana je dobila ime po presijavajućoj bakarno-crvenoj boji perja mužjaka, ali je naučno ime (Syrmaticus soemmerringii) dobila po nemačkom naučniku Samuel Thomas von Sommering-u. U Japanu ovog fazana zovu Yamadori. Usled gubitka staništa, ograničenog prostora i prekomernog lova, Bakarni fazan je ocenjen kao Skoro ugrožena vrsta na IUCN Crvenoj listi.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.