Alpaka

Vicugna pacos

Alpaka

slajder1

Opis: Alpake su vrlo slične lamama, s tim što su primetno manje od njih i imaju kraće uši i njušku. Visina grebena odraslih alpaka je od 81 do 99 cm. Obično teže između 48 i 84 kg. Imaju veoma kvalitetnu vunu koja može biti braon, crne ili bele boje.

Način života: Za njih su tipični umereni visokoplaninski životni uslovi. Socijalne su životinje i žive u krdima i porodičnim grupama koje se sastoje od teritorijalnog alfa mužjaka, ženki i mladunaca. Alpake su ponekad agresivne, ali mogu biti i veoma nežne, inteligentne i pažljive.

Razmnožavanje: Mogu da se razmnožavaju u bilo koje vreme, ali se najčešće pare tokom jeseni ili u kasno proleće. Alfa mužjak se pari sa većinom ženki u krdu. Graviditet ženki traje oko 11 meseci i uglavnom rezultira jednim novorođenčetom. Nakon što iznese mlado, ženka može ponovo da začne već nakon dve nedelje. Ženke dostižu polnu zrelost sa 12 do 15 meseci, dok su mužjaci polno zreli nakon 30 do 36 meseci.

Ishrana: Biljojedi (trava, seno, voće, povrće i žitarice).

Zanimljivosti: Alpake komuniciraju govorom tela. Najčešće je pljuvanje, kojem pribegavaju kada su uplašene i pod stresom ili kada žele da pokažu dominantnost. Ne postoje divlje alpake, ali se vikunja (koja je domaća u Južnoj Americi) smatra njenim najbližim živim, divljim pretkom.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.