Aksis jelen – Čital

Axis axis

Aksis jelen – Čital

aksis-jelen-zoo-vrt-vrnjci-mapa
aksis jelen

Opis: Čital je jelen srednje veličine. Visina grebena kod mužjaka dostiže 90-100 cm, a kod ženki 65-75 cm. Dužina tela im je oko 1,7 m. Odrasli mužjaci mogu biti teški 98-110 kg, dok ženke teže između 25 i 45 kg. Telo im je riđe, sa belom bojom na stomaku, bedrima i ispod repa. Mužjaci su obično tamniji od ženki i imaju crne oznake na licu. Takođe imaju i rogove koji mogu dostići dužinu od gotovo jednog metra. Karakteristične bele tačke se javljaju kod oba pola, kao i crna linija koja se spušta niz leđa životinje.

Način života: U prirodi, čital se u velikom broju može naći u gustim listopadnim ili polu-zimzelenim šumama, kao i na otvorenim pašnjacima. Nema ga na visinama iznad 1100 m. Mogu se videti u krdima koja broje i do 100 jedinki, mada su manja krda uobičajena. U zavisnosti od starosne dobi i pola, mogu obrazovati više tipova krda. Matrijarhalna krda su najčešća, a sačinjena su od odraslih ženki i njihovih mladih od prošle i tekuće godine. Polno aktivni mužjaci prate ova krda tokom sezone parenja, dok polno neaktivni mužjaci formiraju „momačka“ krda. Česta su i negovateljska krda koja obrazuju ženke sa mladima mlađim od 8 nedelja.

Razmnožavanje: Parenje se odigrava tokom cele godine, ali najčešće tokom aprila i maja. Ženke imaju gestacioni period od 7,5 meseci. Obično dobiju dva laneta, ali neretko i samo jedno ili čak tri. Broj mladih, kao i period parenja, mogu biti različiti za jelene u zatočeništvu gde obično izvode jedno lane, a pare se od maja do avgusta. Prve gravidnosti se dešavaju između 14. i 17. meseca života. Mužjaci dostižu polnu zrelost sa tri godine života. Ženka može ponovo da začne već nakon dve nedelje od rođenja mladog, koje ostaje skriveno samo nedelju dana, što je znatno kraći period u odnosu na druge jelene.

Ishrana: Biljojedi (seno, trava, lišće, zrnevlje, povrće i voće).

Zanimljivosti: Zanimljiv odnos je primećen između aksis jelena i Hanuman sivih langura – široko rasprostranjene vrste majmuna u južnoj Aziji. Aksis jeleni imaju veoma snažno čulo mirisa, dok languri imaju odličan pogled na okolinu sa drveća, čime jedni drugima pomažu u boljem opažanju potencijalne opasnosti. Takođe, jeleni jedu voće koje languri ispuštaju na tlo. Ovi jeleni u svojoj ishrani koriste i pečurke koje su bogate proteinima i drugim hranljivim sastojcima.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.