Dorkas gazela

Gazella dorcas

Dorkas gazela

dorkas-gazela

Opis: Dorkas gazela, poznata i kao Arijel gazela, spada u male obične gazele. Ima visinu od 55–65 cm u grebenu, dužinu tela od 90–110 cm i težinu od 15–20 kg. Ove gazele variraju bojom u zavisnosti od lokacije na kojoj žive. Generalno su bledo-braon obojene i imaju beli stomak sa dve braon linije na bočnim stranama. Glava je tamnije obojena od ostatka tela. Rogovi mužjaka mogu biti dugi 250-280 mm i sastoje se od 20-24 prstenova. Rogovi ženki su manji (170-190 mm) i praviji nego kod mužjaka i sastoje se od 16-18 prstenova.

Način života: Dorkas gazela je najprilagođeniji član roda Gazella za život u suvim područjima. Može se naći u raznim staništima: savane, polupustinje, područja malih peščanih i stenovitih dina, a vezane su i za staništa sa raznim odrećenim biljnim vrstama. Ove gazele su, tokom vrelih letnjih dana, najaktivnije u sumrak i u svitanje. Kada su temperature umerene, aktivne su tokom celog dana. Pod uticajem dnevnih grabljivica mogu postati čak i noćne životinje. Kreću se u parovima ili većim grupama sačinjenim od dva mužjaka i harema od oko četiri ženke sa mladima.

Razmnožavanje: U većini delova njihovog životnog područja, parenje se odvija od septembra do novembra. Tokom sezone parenja, mužjaci brane svoju teritoriju koju su obeležili svojim izmetom. U divljini, ženke već sa šest meseci života mogu da začnu. Gestacioni period traje šest meseci nakon čega se rađa jedno mlado. Prve dve nedelje mlado leži sklupčano u iskopini na tlu ili pod žbunjem, dok se majka hrani u blizini. Posle tri meseca života, mlado prestaje da sisa i potpuno prelazi na čvrstu hranu. Mužjaci ne učestvuju u odgoju mladih.

Ishrana: Biljojedi (trava, seno, lišće, povrće, voće, zrnevlje).

Zanimljivosti: Dorkas gazele mogu da žive celog života, a da pritom ne piju vodu. One svu potrebnu vodu mogu da dobiju samo iz biljaka kojima se hrane. Mogu trčati brzinom od 80 do 96 km/h. Kada su u opasnosti, trzaju repom i prave specifične skokove sa visoko podignutom glavom i ispravljenim nogama, čime upozoravaju ostale gazele na prisustvo grabljivice. Dorkas gazela je druga najmanja vrsta gazele na svetu, odmah posle Spikove gazele. Najveće trenutne pretnje za opstanak ove vrste su uništavanje prirodnog staništa i nelegalan lov.

© Zabranjeno kopiranje sadržaja teksta ili njegovih delova.